Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

20/05/2022 - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 maart 2022 houdende de verplichting tot het dragen van het mondmasker in de treinen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 maart 2022 houdende de verplichting tot het dragen van het mondmasker in de treinen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19