Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

14/06/2017 - Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de inspectiedienst voor de elektronische-communicatiesector, ingevoerd krachtens de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren