Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

8/12/2008 - Richtlijn 2008/114/EG van de Raad inzake Europese kritieke infrastructuren

Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 december 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren.