Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BelPIU

hal in luchthaven waar mensen staan aan te schuiven
De Belgische passagiersinformatie-eenheid of Belgian Passenger Information Unit (BelPIU) is een van de nieuwste directies binnen het Nationaal Crisiscentrum. Sinds januari 2018 verzamelt, behandelt en slaat ze gegevens op van passagiers die via internationaal transport reizen. Ze is verantwoordelijk voor het analyseren van passagiersgegevens in de strijd tegen terrorisme en zware en georganiseerde criminaliteit.

BelPIU was een van de eerste eenheden die in Europa operationeel werd en werkt met een uniek multidisciplinair team. Dit team bestaat uit analisten van de FOD Binnenlandse Zaken, gedetacheerden van de politie, de Veiligheid van de Staat, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Maar ook juristen, verantwoordelijken voor de relaties met de vervoerders en verantwoordelijken voor de administratie maken deel uit van het team. 

Door de gegevens van passagiers te verzamelen in één databank, kan BelPIU heel wat informatie aan elkaar koppelen. Dit versterkt de samenwerking tussen de bevoegde diensten in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit, bijvoorbeeld drugssmokkel, mensensmokkel, kinderontvoering, cybercriminaliteit, namaak, diefstel, industriële spionage,… 

Werking

BelPIU startte de verzameling en verwerking van passagiersgegevens in samenwerking met de luchtvaarsector. Deze sector vertegenwoordigt 35,5 miljoen personen per jaar (in 2019) van, naar of via België, zowel binnen als buiten de Europese Unie. 

Zowel 48u op voorhand als op moment van vertrek komen de passagiersgegevens in de databank van BelPIU aan, dankzij een verbinding met de betrokken vervoermaatschappijen en een implementatieproces opgesteld in samenwerking met de sector. 

Het operationeel team BelPIU analyseert de gegevens in real-time op basis van criteria die op voorhand werden vastgelegd en de databanken van de bevoegde diensten. Er kunnen ook doelgerichte opzoekingen gebeuren op vraag van de Procureurs des Konings, onderzoeksrechters, de Administrateur-Generaal van de Douane en Accijnzen en de hoofden van de Veiligheid van de Staat en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. 

Toekomstperspectief 

Sinds begin 2021 analyseert BelPIU 86% van de gegevens van de luchtvaartsector. Het doel is om dit percentage op te trekken naar 95% tegen het einde van 2021. 

Met de goedkeuring van de koninklijke besluiten voor de sectoren internationale hogesnelheidstreinen en internationale bussen in februari 2019, voert BelPIU ook proefprojecten uit met Eurostar en Flixbus om passagiersgegevens van deze sectoren te verzamelen.