Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

NTTC

hal in luchthaven waar mensen staan aan te schuiven
Het National Travel Targeting Centre (NTTC) is één van de nieuwste directies binnen het Nationaal Crisiscentrum. Het NTTC bestaat uit de Belgische Passagiersinformatie-eenheid (BelPIU) en de toekomstige Belgische ETIAS-eenheid (BelENU).

BelPIU

Sinds januari 2018 verzamelt, behandelt en slaat de Belgische Passagiersinformatie-eenheid gegevens op van passagiers die via internationaal transport reizen. Ze is verantwoordelijk voor het analyseren van passagiersgegevens in de strijd tegen terrorisme en zware en georganiseerde criminaliteit.

BelPIU was een van de eerste eenheden die in Europa operationeel werd en werkt met een uniek multidisciplinair team. Dit team bestaat uit analisten van de FOD Binnenlandse Zaken, gedetacheerden van de politie, de Veiligheid van de Staat, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Maar ook juristen, verantwoordelijken voor de relaties met de vervoerders en verantwoordelijken voor de administratie maken deel uit van het team. 

Door de gegevens van passagiers te verzamelen in één databank, kan de BelPIU heel wat informatie aan elkaar koppelen. Dit versterkt de samenwerking tussen de bevoegde diensten in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit, bijvoorbeeld drugssmokkel, mensensmokkel, kinderontvoering, cybercriminaliteit, namaak, diefstel, industriële spionage,… 

Werking

De BelPIU startte de verzameling en verwerking van passagiersgegevens in samenwerking met de luchtvaarsector. Deze sector vertegenwoordigt 35,5 miljoen personen per jaar (in 2019) van, naar of via België, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Sinds eind 2022 verzamelt de BelPIU de passagiersgegevens van 99% van het reguliere internationaal luchtverkeer.

Zowel 48u op voorhand als op moment van vertrek komen de passagiersgegevens in de databank van de BelPIU aan, dankzij een verbinding met de betrokken vervoermaatschappijen en een implementatieproces opgesteld in samenwerking met de sector. 

Het operationeel team BelPIU analyseert de gegevens in real-time op basis van criteria die op voorhand werden vastgelegd en de databanken van de bevoegde diensten. Er kunnen ook opzoekingen in het verleden gebeuren op vraag van de Procureurs des Konings, onderzoeksrechters, de Administrateur-Generaal van de Douane en Accijnzen en de hoofden van de Veiligheid van de Staat en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. 

BelENU

Binnen de EU ontstaan nieuwe initiatieven, waaronder de verordening betreffende het Europees systeem voor reisinformatie en reisvergunningen (2018/1240). Die verordening legt nieuwe verplichtingen op voor onderdanen van derde landen die van de visumplicht zijn vrijgesteld. Zij moeten een onlineformulier invullen met hun persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, reisdocument, werk, opleiding, ..) Deze gegevens zullen worden vergeleken met Europese databanken (SIS, VIS, EES, ECRIS-TCN, Europol, Interpol), risico-indicatoren (veiligheid, migratie en gezondheid) en de ETIAS-controlelijst. 

De meeste reisvergunningen worden automatisch afgegeven. Alleen die bestanden waarvoor de controle een positieve overeenkomst oplevert, worden handmatig verwerkt. Voor elk van deze dossiers zal een risicobeoordeling worden uitgevoerd door de nationale ETIAS-eenheden, zoals BelENU.

Het ETIAS-systeem zal niet voor volgend jaar operationeel zijn. De Europese Unie heeft nog geen exacte datum vastgesteld waarop het systeem in werking zal treden.

vlag van de Europese UnieNaar een meer geïntegreerd veiligheidsbeleid, dankzij het ISF.