Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het Netwerk directeurs-generaal van de Europese crisiscentra komt samen in Brussel

Conférence

Op dinsdag 14 september zal het netwerk van directeurs-generaal van de Europese crisiscentra voor het eerst samenkomen in Brussel. Dit netwerk, opgericht in mei 2019 op initiatief van het Nationaal Crisiscentrum, heeft tot doel de coördinatie tussen de Europese crisiscentra te verbeteren om een doeltreffender en globaler crisisbeheer te bevorderen. De DG’s zullen op die dag een samenwerkingsprotocol ondertekenen in aanwezigheid van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, en Willem van de Voorde, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur en permanente vertegenwoordiger van België bij de EU.

Tijdens de recente overstromingen van midden juli kon België, naast de solidariteit die op nationaal niveau tot stand kwam, rekenen op de noodzakelijke steun in mensen en middelen van verschillende Europese landen. Net als de Covid-crisis toont deze nieuwe vorm van noodsituatie eens te meer aan dat er behoefte is aan meer internationale samenwerking en coördinatie om crisissen met grensoverschrijdende gevolgen voor te bereiden en aan te pakken. 

Het netwerk van DG's van Europese crisiscentra is opgericht om het beheer van mogelijke toekomstige noodsituaties voor te bereiden. De nationale instellingen verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende actoren binnen het crisisbeheer worden geïdentificeerd met het oog op het beïnvloeden van het politieke besluitvormingsproces. Het netwerk heeft tot doel goede praktijken, deskundigheid en ervaring uit te wisselen en om gemeenschappelijke uitdagingen gecoördineerd aan te pakken. Op die manier is het gemakkelijker om de uitdagingen van onze partners te begrijpen en om elkaar te steunen bij de uitrol van nationale oplossingen. 

Met de hulp van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie is een samenwerkingsprotocol opgesteld om de doelstellingen van het DG Netwerk te structureren. Dit protocol zal op dinsdag 14 september door alle DG's van het netwerk worden ondertekend, in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden.

Praktische informatie