Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Aanslag Brusselse metro: dreiging wordt beschouwd als weinig waarschijnlijk

Aanslag Brusselse metro: dreiging wordt bedschouwd als weinig waarschijnlijk

Het Nationaal Crisiscentrum en de veiligheidsdiensten analyseren permanent informatie om de veiligheid in ons land te garanderen. Elke mogelijke dreiging wordt hierbij ernstig genomen door de diensten.

Uit analyse van een mailbericht (oa door OCAD) blijkt dat de dreiging met een aanslag vandaag op de Brusselse metro weinig waarschijnlijk is. Uit voorzorg zijn de politiediensten echter extra waakzaam op het Brusselse metro-netwerk. Er werd ook een sweeping door de federale politie uitgevoerd, deze was negatief. 

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) schaalt de algemene dreiging voor België momenteel in als ‘gemiddeld’ of niveau 2 op een schaal van 4. Momenteel zijn bijkomende maatregelen niet nodig.

Het Nationaal Crisiscentrum volgt samen met alle veiligheidsdiensten de situatie op de voet op.