Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een eigen noodplan: beschrijving van de video

Tekst: "Ben jij voldoende voorbereid op een noodsituatie?"
Stem: "Dagelijks bereiden de hulpdiensten en de overheid zich voor op noodsituaties. Maar zelf kan je ook al veel doen."

 Er is een grote storm, met donkere wolken, bliksem en veel wind. Het water stijgt. Een figuurtje loopt met moeite tegen de wind in. Hij komt aan in een dorp. Eén huis in het dorp staat in brand.

Tekst: "Maak een noodplan voor jou en je familie in 7 stappen."
Stem: "Begin alvast met een noodplan dat jou en je familie helpt om snel en goed te reageren."

Papa zit aan een bureau met een computer op. Hij roept de rest van de familie. Mama en twee kinderen komen in beeld. Papa typt iets op de computer. Op het scherm verschijnt "Noodplan".

Stem: "Registreer je ook op BE-Alert. Zodat je meteen op de hoogte wordt gebracht van een noodsituatie".
Tekst: "1. Registreer je op BE-Alert"

Op het computerscherm verschijnt het logo BE-Alert.

Tekst: "2. Ken je eigen woning"
Stem: Breng goed in kaart hoe je je woning meot beschermen."

Je ziet een doorsnede van een huis, met de verschillende kamers: een garage, een wasplaats, een huiskamer, een keuken, een badkamer, een slaapkamer en een zolder. 

Stem: "Weet je waar zich de hoofdaansluiting voor water, gas en elektriciteit bevindt? En weet je hoe je deze moet afsluiten of uitschakelen?"

Het beeld zoomt in op de garage. In de garage staat een auto een kast en tuingereedschap. Er verschijnt "watertoevoer", "gasaansluiting" en "elektriciteit". 

Stem: "Ken je de noodnummers van de nutsbedrijven? Heb je voldoende rookmelders in huis? En brandblussers?"

Je ziet opnieuw het volledige huis in doorsnede. Er verschijnt een telefoon met de icoontjes voor watertoevoer, gasaansluiting en elektriciteit. Het beeld zoomt in op de huiskamer. Er verschijnt "rookmelder". Het beeld zoomt in op de wasplaats. Er verschijnt "rookmelder". Het beeld zoomt in op de keuken. Er verschijnt "brandblusser". 

Stem: "En weet elk gezinslid goed hoe het alarmsysteem werkt?"

Je ziet het volledige huis in doorsnede. Onder de telefoon met de icoontjes voor watertoevoer, gasaansluiting en elektriciteit verschijnt "alarmsysteem".

Tekst: "3. Verzamel nuttige items"
Stem: "Als je snel moet handelen is het belangrijk om sommige spullen snel terug te vinden. Verzamel ze eventueel vooraf."

Een rugzak verschijnt in beeld. Op de rugzak staat "noodpakket". Rond de rugzak komen verschillende spullen tevoorschijn: een identiteitskaart, een EHBO-doos, een checklist, een aansteker, een zakmes en lamp, batterijen, een radio, een gsmlader, een notitieboekje.

Tekst: "4. Ben je klaar voor een evacuatie?"
Stem: "Mogelijk moet je bij een noodsituatie ook evacueren. Waar zijn de nooduitgangen in jouw huis? Weet iedereen dit makkelijk te vinden als er donkere rook hangt?"

Je ziet een doorsnede van een flatgebouw. Naast het gebouw komt een hand in beeld. Het hand houdt een evacuatieplan vast. Het beeld zoomt in op verschillende ruimtes in het flatgebouw. Er verschijnt telkens het icoon voor nooduitgang. Het beeld verschuift naar het evacuatieplan. De weg naar buiten is op het plan getekend.

Tekst: "5. Belangrijke noodnummers"
Stem: "Ken de belangrijkste noodnummers uit je hoofd (of download de app 112)."

Je ziet een telefoon. Er verschijnt "101" en "112".

 Tekst: "6. Belangrijke contactpersonen"
Stem: "Bepaal ook enkele contactpersonen die jouw familie kunnen helpen, zowel heel dichtbij huis of wat verder weg. En sla de nummers op in de gsm of de agenda van je kinderen." 

Een meisje belt naar een mama en een papa. Zij verschijnen in een tekstballon. In een tweede tekstballon zie je een huis dat dreigt te overstromen. Een korte stippellijn gaat naar een tweede huis ernaast. 

Een jongen belt naar een oma en een opa. Zij verschijnen in een tekstballon. In een tweede tekst zie je een huis dat dreigt te overstromen. Een lange stippellijn gaat naar een tweede huis, veel verder weg. Een gsm en een notitieboekje komen in beeld. 

 Tekst: "7. Spreek een ontmoetingsplaats af."
Stem: "Spreek tevens een ontmoetingsplaats af voor het geval je niet meer in je huis of wijk binnen mag. 

Het scherm is in twee gedeeld. Je ziet tweemaal hetzelfde huis, dat dreigt te overstromen. Aan de linkerkant van het scherm beweegt het beeld naar het huis ernaast. Je ziet de mama en papa in beeld. Er verschijnt een rood kruis. Aan de rechterkant van het scherm beweegt het beeld naar een huis, veel verder weg. Bij dit huis is geen water te zien. De oma en opa verschijnen in beeld. 

Tekst: "Maak vandaag nog uw noodplan. www.mijnnoodplan.be"
Stem: "Maak nu je noodplan samen met je familie. Zo hou je makkelijker het hoofd koel als het er echt op aankomt."

Je ziet de doorsnede van het huis. Ernaast verschijnt een checklist.

www.mijnnoodplan.be
Een initiatief van de federale overheid.