BE-Alert

In noodsituaties is het van kapitaal belang dat de bevolking snel, duidelijk en efficiënt gealarmeerd wordt. Om de lokale overheden te ondersteunen in deze opdracht, zal het Crisiscentrum de mogelijkheid bieden om in te tekenen op het alarmeringssysteem: BE-Alert.

In de periode februari-maart 2017 worden alle partners geïnformeerd tijdens provinciale informatiesessies. Voor de overheden die beslissen om in te schrijven op BE-Alert, volgt er nadien een praktische opleiding. Na deze opleiding beschikken de deelnemende overheden over alle nodige kennis om het alarmeringssysteem snel en efficiënt in te zetten tijdens een noodsituatie.

Alle praktische informatie kan u op deze pagina nalezen.

Een globale strategie voor een optimale alarmering

Om de burgers die geconfronteerd worden met risico’s en noodsituaties zo goed mogelijk bij te staan, is de kwaliteit, de snelheid en de efficiëntie van de crisiscommunicatie van kapitaal belang: van de eerste alarmering tot de continue informatie.

In heel wat noodsituaties is een efficiënte en eenduidige alarmering van wezenlijk belang. De alarmeringskanalen moeten dan ook geïntegreerd worden in een echte strategie om de bevolking te alarmeren.
De huidige bijlage D5 van de leidraad crisiscommunicatie heeft als doel om te beantwoorden aan de behoefte om van een strategische visie naar een optimale operationalisering van alarmering te gaan.

Gids voor overheden.

BE-Alert: performant alarmeringssysteem

De mogelijkheden en voordelen van BE-Alert, kan u nalezen in de informatiebrochure BE-Alert.

Informatiebrochure voor overheden.

Informatiesessie BE-Alert: de presentaties

De presentaties van de informatiesessie kan u hier raadplegen:

-    Alarmeren om levens te redden
-    BE-Alert: een modern technologisch instrument voor een efficiënte alarmering
-    Informatiecampagne aan de bevolking
-    Actuele topics

Intekenen

De alarmeringsmodule van BE-Alert is uitsluitend voor de gemeenten, gouverneurs en het Crisiscentrum in het raam van hun wettelijke verplichting om burgers bij een noodsituatie te alarmeren bij een noodsituatie.
Om in te tekenen volstaat het om de volgende documenten te ondertekenen:

 • Een algemene overeenkomst tussen het Crisiscentrum en de inschrijvende entiteit in tweevoud in te vullen en terug over te maken aan het Crisiscentrum.
 • Een meer specifieke overeenkomst tussen het Crisiscentrum en de inschrijvende entiteit in te vullen en terug over te maken aan het Crisiscentrum.
 • Een bestelbon (voor type 1, voor type 2) in te vullen en over te maken aan Nextel.
 • De gebruikerstabel in te vullen en over te maken aan Nextel.

Voorlopig kan de inschrijving enkel gebeuren op papier. Op termijn zal ervoor worden gezorgd dat inschrijven ook kan op een eenvoudige manier via het softwarepakket 3P, een beheerssysteem voor openbare aanbestedingen.

Bekijk hier alle stappen om je correct in te schrijven (klik op de afbeelding om te vergroten). 

Stand van zaken 

 

Overheden die nog wensen in te schrijven kunnen alle documenten vinden op deze website.

Nationale campagne

De nationale campagne liep van juni tot september 2017. Deze publiekscampagne bestond uit o.a. een radiospot, acties op sociale media, affiches en een zomertour langs verschillende evenementen. 

Uiteraard wil het Crisiscentrum blijven inzetten op BE-Alert. Tijdens de grote campagne ‘Risico-Info’ zullen we BE-Alert nog herhaaldelijk in the picture zetten. Ook lokale acties willen we zoveel mogelijk ondersteunen.

 • Visueel materiaal kunt u nog steeds downloaden op www.risico-info.be/nl/downloads
 • Elke aangesloten gemeente krijgt een pakket van 10 affiches opgestuurd.
 • *Nieuw* - Breng het virtualrealityspel naar uw gemeente! 
  Wilt u BE-Alert promoten op een evenement? Vanaf 1 oktober kunt u een communicatiepakket huren bij het Crisiscentrum. Dat pakket bevat 2 virtualrealitybrillen (+ toebehoren) en promotiemateriaal, zodat ook uw inwoners op een ludieke manier hun reflexen kunnen testen in een noodsituatie. Zo sensibiliseert u ze over het belang van alarmering en kennis over risico’s in de eigen omgeving.
  • Voorwaarden:
   • Het pakket huren is volledig gratis. Uiteraard vragen we wel goed zorg te dragen voor het materiaal. 
   • U dient het pakket op te halen en terug te brengen naar het Crisiscentrum, Hertogstraat 53, 1000 Brussel.
   • Interesse? Reserveer het pakket tijdig. Mail naar be-alert@ibz.fgov.be.   

 

Burgers zonder mailadres?

Als u wenst, is er ook nu een mogelijkheid om burgers zonder mailadres of internet in te schrijven. Daarvoor stellen we een formulier ter beschikking dat door de burger bij de gemeente kan worden ingevuld. De doorgegeven gegevens kunnen dan worden gebruikt om via 'Gegevensbeheer - Abonnees' deze contactpersonen aan te maken.

 

Alarmeringstesten

Ook in 2018 testen het Crisiscentrum en de gemeenten maandelijks de alarmering van de bevolking. De vertrouwde trimestriële tests van het sirenenetwerk worden vanaf dit jaar aangevuld met een maandelijkse alarmeringstest van BE-Alert.

Vanaf dit jaar zullen de alarmeringstesten mogelijk zijn elke eerste donderdag van de maand. Steden en gemeenten die dit wensen, kunnen dan BE-Alert testen.

Datum van de volgende test: donderdag 6 september.

Op de kaart hieronder kan u zien welke gemeenten BE-Alert al getest hebben.

Nationale strategie voor alarmeringstesten van de bevolking

Het Crisiscentrum heeft een strategie voor de alarmering van de bevolking ontwikkeld.
Die strategie kan u hier terugvinden: nationale strategie voor alarmeringstesten van de bevolking.

 

BE-Alert: opmaak van een sms of een gesproken bericht

Wie, wat, waar, wanneer, acties overheid, advies aan de bevolking en meer info. Bij het opmaken van een BE-Alertbericht hanteert u best een vaste structuur. Dit vermindert de kans op verkeerd begrepen, foute of onvolledige berichten.

Met deze nieuwe bijlage aan de Leidraad crisiscommunicatie willen we D5-ambtenaren helpen bij het schrijven van hun BE-Alertberichten. Klik hier om de bijlage te openen.

 

Nog vragen?

Indien u nog een vraag heeft over BE-Alert, kan u de twee uitgebreide FAQ-lijsten consulteren:

Deze lijsten wordt regelmatig geactualiseerd.Heeft u een vraag die niet voorkomt op de lijst, kan u een mailtje sturen naar: be-alert@ibz.fgov.be