Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BE-Alert

vrouw die op haar gsm een bericht van Be-Alert leest

In noodsituaties is het erg belangrijk om de bevolking snel, duidelijk en efficiënt te verwittigen. Om de lokale overheden te ondersteunen in deze opdracht, biedt het Nationaal Crisiscentrum de mogelijkheid om in te tekenen op het alarmeringssysteem: BE-Alert.

1. Wat is BE-Alert?

De mogelijkheden en voordelen van BE-Alert, kan je nalezen in de informatiebrochure BE-Alert.

Informatiebrochure voor overheden

Algemene informatiesessie BE-Alert: de presentaties

De presentaties van de algemene informatiesessies kan je hier raadplegen:

Intekenen

De alarmeringsmodule van BE-Alert is uitsluitend voor de gemeenten, gouverneurs en het Nationaal Crisiscentrum in het kader van hun wettelijke verplichting om burgers te verwittigen bij een noodsituatie. Om in te tekenen volstaat het om de volgende documenten te ondertekenen:

  • De BE-Alertovereenkomst tussen het Crisiscentrum en de inschrijvende entiteit in tweevoud in te vullen en terug over te maken aan het Crisiscentrum.
  • Een bestelbon (voor type 1, voor type 2) in te vullen en over te maken aan Telenet Business.
  • De gebruikerstabel in te vullen en over te maken aan Telenet Business.

Stand van zaken

Een stand van zaken van de gemeenten die ingeschreven zijn op BE-Alert:

2. Opleidingen BE-Alert 

Je kan maandelijks een gratis opleidingssessie BE-Alert volgen in de gebouwen van het Nationaal Crisiscentrum in Brussel. Tijdens deze opleiding wordt het gebruik van het BE-Alert platform uitgelegd aan de hand van een demo. Deelnemers met een eigen laptop kunnen alle handelingen mee doorlopen en zullen het meeste resultaat uit deze opleidingssessie halen.

Tijdens deze opleiding, die een halve dag duurt, komt ook het kanaal Alert SMS aan bod. Het volgen van de opleiding is dan ook verplicht om toegang te krijgen tot het gebruik van Alert SMS. Schrijf je in op één van deze opleidingen.

3. Efficiënt verwittigen: strategie en opmaak van een bericht

In een noodsituatie is de kwaliteit, de snelheid en de efficiëntie van de crisiscommunicatie van kapitaal belang: van de eerste alarmering tot de continue informatie.

Strategie

In heel wat noodsituaties is belangrijk om de bevolking op een efficiënte en eenduidige manier te verwittigen. De verschillende kanalen die je daarbij gebruikt moeten dan ook geïntegreerd worden in een echte strategie om de bevolking te verwittigen. In deze bijlage aan de leidraad crisiscommunicatie geven we een strategische visie om zo optimaal en efficient mogelijk te alarmeren.

Brochure Alarmeren om leven te redden

BE-Alert: opmaak van een sms of een gesproken bericht

Wie, wat, waar, wanneer, acties overheid, advies aan de bevolking en meer info. Bij het opmaken van een BE-Alertbericht hanteert je best een vaste structuur. Dit vermindert de kans op verkeerd begrepen, foute of onvolledige berichten.

Met deze bijlage aan de leidraad crisiscommunicatie willen we D5-ambtenaren helpen bij het schrijven van hun BE-Alertberichten. 

Bijlage BE-Alert: opmaak van een sms of gesproken bericht

Bijlage: tips & tricks bij het opstellen van een e-mailbericht in BE-Alert

4. Inschrijven van burgers

Hoe meer burgers zich inschrijven, hoe efficiënter BE-Alert ingezet kan worden.

Nationale campagne

Sinds de lancering van BE-Alert in 2017, voerde het Crisiscentrum reeds verschillende grootschalige campagnes rond BE-Alert. Ook lokale acties willen we zoveel mogelijk ondersteunen.

Burgers zonder mailadres?

Ook burgers zonder mailadres of internet kunnen zich inschrijven. Daarvoor stellen we een formulier ter beschikking dat door de burger bij de gemeente kan worden ingevuld. De ingevulde gegevens kan je gebruiken om deze contactpersoon via Gegevensbeheer - Abonnees aan te maken.

5. Alarmeringstesten

Steden en gemeenten die dit wensen, kunnen iedere eerste donderdag van de maand BE-Alert testen.

Nationale strategie voor alarmeringstesten van de bevolking

Het Crisiscentrum heeft een strategie voor de alarmering van de bevolking ontwikkeld.

Nationale strategie voor alarmeringstesten van de bevolking.

Stand van zaken

Op deze kaart kan je zien welke gemeenten BE-Alert al getest hebben.

Evaluatie nationale test

6. Nog vragen?

Indien je nog een vraag hebt over BE-Alert, kan je de twee uitgebreide FAQ-lijsten en de handleiding consulteren:

Heb je een vraag die niet voorkomt op de lijst, stuur dan een mailtje naar: be-alert@nccn.fgov.be