BE-Alert voor overheden

In noodsituaties is het erg belangrijk om de bevolking snel, duidelijk en efficiënt te verwittigen. Om de lokale overheden te ondersteunen in deze opdracht, biedt het Crisiscentrum de mogelijkheid om in te tekenen op het alarmeringssysteem: BE-Alert.

1. Wat is BE-Alert?

De mogelijkheden en voordelen van BE-Alert, kan je nalezen in de informatiebrochure BE-Alert.

Informatiebrochure voor overheden.

Algemene informatiesessie BE-Alert: de presentaties

De presentaties van de algemene informatiesessies van 2017 kan je hier raadplegen:

Intekenen

De alarmeringsmodule van BE-Alert is uitsluitend voor de gemeenten, gouverneurs en het Crisiscentrum in het kader van hun wettelijke verplichting om burgers te verwittigen bij een noodsituatie. Om in te tekenen volstaat het om de volgende documenten te ondertekenen:

 • De BE-Alertovereenkomst tussen het Crisiscentrum en de inschrijvende entiteit in tweevoud in te vullen en terug over te maken aan het Crisiscentrum.
 • Een bestelbon (voor type 1, voor type 2) in te vullen en over te maken aan Nextel.
 • De gebruikerstabel in te vullen en over te maken aan Nextel.

Voorlopig kan de inschrijving enkel gebeuren op papier. Op termijn zal ervoor worden gezorgd dat inschrijven ook kan op een eenvoudige manier via het softwarepakket 3P, een beheerssysteem voor openbare aanbestedingen. Bekijk hier alle stappen om je correct in te schrijven

.

Stand van zaken

Een stand van zaken van de gemeenten die ingeschreven zijn op BE-Alert:

2. Opleidingen BE-Alert 

Vanaf 2019 bieden we maandelijks een opleidingssessie BE-Alert aan in de gebouwen van het Crisiscentrum in Brussel. Tijdens deze opleiding wordt het gebruik van het BE-Alert platform uitgelegd aan de hand van een demo. Deelnemers met een eigen laptop kunnen alle handelingen mee doorlopen en zullen het meeste resultaat uit deze opleidingssessie halen.

Tijdens deze opleiding, die een halve dag duurt, komt ook het kanaal Alert SMS aan bod. Het volgen van de opleiding is dan ook verplicht om toegang te krijgen tot het gebruik van Alert SMS.
 
Schrijf je in op één van deze opleidingen. 

3. Efficiënt verwittigen: strategie en opmaak van een bericht

In een noodsituatie is de kwaliteit, de snelheid en de efficiëntie van de crisiscommunicatie van kapitaal belang: van de eerste alarmering tot de continue informatie.

Strategie

In heel wat noodsituaties is belangrijk om de bevolking op een efficiënte en eenduidige manier te verwittigen. De verschillende kanalen die je daarbij gebruikt moeten dan ook geïntegreerd worden in een echte strategie om de bevolking te verwittigen. In deze bijlage aan de leidraad crisiscommunicatie geven we een strategische visie om zo optimaal en efficient mogelijk te alarmeren.

Brochure Alarmeren om leven te redden

BE-Alert: opmaak van een sms of een gesproken bericht

Wie, wat, waar, wanneer, acties overheid, advies aan de bevolking en meer info. Bij het opmaken van een BE-Alertbericht hanteert je best een vaste structuur. Dit vermindert de kans op verkeerd begrepen, foute of onvolledige berichten.

Met deze bijlage aan de leidraad crisiscommunicatie willen we D5-ambtenaren helpen bij het schrijven van hun BE-Alertberichten. 

Bijlage BE-Alert: opmaak van een sms of gesproken bericht

4. Inschrijven van burgers

Hoe meer burgers zich inschrijven, hoe efficiënter BE-Alert ingezet kan worden.

Nationale campagne

Sinds de lancering van BE-Alert in 2017, voerde het Crisiscentrum reeds verschillende grootschalige campagnes rond BE-Alert. Ook lokale acties willen we zoveel mogelijk ondersteunen.

 • Visueel materiaal kunt u nog steeds downloaden op www.risico-info.be/nl/downloads
 • Elke aangesloten gemeente krijgt een pakket van 10 affiches opgestuurd.
 • Breng het virtualrealityspel naar jouw gemeente! 
  Wilt u BE-Alert promoten op een evenement? Dan kan je een communicatiepakket huren bij het Crisiscentrum. Dat pakket bevat 2 virtualrealitybrillen (+ toebehoren) en promotiemateriaal, zodat ook uw inwoners op een ludieke manier hun reflexen kunnen testen in een noodsituatie. Zo sensibiliseert u ze over het belang van alarmering en kennis over risico’s in de eigen omgeving.
  • Voorwaarden:
   • Het pakket huren is volledig gratis. Uiteraard vragen we wel goed zorg te dragen voor het materiaal. 
   • U dient het pakket op te halen en terug te brengen naar het Crisiscentrum, Hertogstraat 53, 1000 Brussel.
   • Interesse? Reserveer het pakket tijdig. Mail naar be-alert@ibz.fgov.be.   

Burgers zonder mailadres?

Indien gewenst, is er ook nu een mogelijkheid om burgers zonder mailadres of internet in te schrijven. Daarvoor stellen we een formulier ter beschikking dat door de burger bij de gemeente kan worden ingevuld. De ingevulde gegevens kan je gebruiken om deze contactpersoon via 'Gegevensbeheer - Abonnees' aan te maken.

5. Alarmeringstesten

Steden en gemeenten die dit wensen, kunnen iedere eerste donderdag van de maand BE-Alert testen.

Nationale strategie voor alarmeringstesten van de bevolking

Het Crisiscentrum heeft een strategie voor de alarmering van de bevolking ontwikkeld.

Nationale strategie voor alarmeringstesten van de bevolking.

Stand van zaken

Op deze kaart kan je zien welke gemeenten BE-Alert al getest hebben.

6. Nog vragen?

Indien je nog een vraag hebt over BE-Alert, kan je de twee uitgebreide FAQ-lijsten consulteren:

Heb je een vraag die niet voorkomt op de lijst, stuur dan een mailtje naar: be-alert@ibz.fgov.be