Nieuws

Syndicate content
Deze twee beslissingen laten een terugkeer naar een normale situatie toe, die door elkeen wordt gewenst. De veiligheid van de bevolking is de voornaamste doelstelling van alle buitengewone maatregelen die genomen zijn sinds de aanslagen in Parijs.

Nuttige links

www.nucleairrisico.be

www.seveso.be

Het Crisiscentrum behoort tot de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken