Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bescherming van kritieke infrastructuren

gebouw van de Europese Commissie in Brussel
Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) coördineert de beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren in België. Samen met het Centrum voor Cybersecurity, zorgt het NCCN ook voor de beveiliging en bescherming van aanbieders van essentiële diensten

Contactpunt België en EU

Het NCCN is het Belgische contactpunt voor het European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP).  Het NCCN neemt daarbij de volgende taken op:

  • Coördineren van de identificatie en aanduiding van Europese kritieke infrastructuren.
  • Uitwisselen van informatie over mogelijke dreigingen die een impact kunnen hebben op een Europese kritieke infrastructuur.
  • Rapporteren aan de Europese Commissie. 

Advies sectorale overheden

De sectorale overheden (bijvoorbeeld FOD Mobiliteit of BIPT) zijn verantwoordelijk voor het:

  • Identificeren en aanduiden van kritieke infrastructuren.
  • Bepalen van de oefenmethodologie, de interne beveiligingsmaatregelen die de exploitanten moeten uitvoeren en de inspectiediensten. 

Het NCCN ondersteunt hen in die rol. 

Externe beschermingsmaatregelen

In functie van een evaluatie van de dreiging, kan het NCCN externe beschermingsmaatregelen nemen. Hiervoor werkt het NCCN samen met de politie, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en de inlichtingendiensten. Iedere verhoogde dreiging, van een mogelijke hacking tot een terroristische of extremistische aanslag, leidt tot de gepaste beschermingsmaatregelen.