Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bescherming van personen en instellingen

landing Obama in België vanuit controlekamer
Om personen en instellingen te beschermen,  stelt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen voor aan de Minister van Binnenlandse Zaken, op basis van het statuut van een persoon en/of een dreigingsanalyse. Na goedkeuring staan de politiediensten in voor de uitvoering van deze maatregelen. 

Er zijn verschillende soorten voorzorgs- of beschermingsmaatregelen

  • Voorzien van een contactpersoon bij de politie die 24/24 bereikbaar is.
  • Prioritair behandelen van telefonische oproepen.
  • Uitvoeren van een techno-preventief onderzoek.
  • Patrouilleren op verschillende tijdstippen.
  • Controleren van verdachte personen, voertuigen en voorwerpen.
  • Voorzien van vaste posten met permanente aanwezigheid van politie.
  • Close protection. 

Deze beschermingsmaatregelen kunnen steeds uitgebreid, beperkt of behouden worden. Indien noodzakelijk nodigt het NCCN alle betrokken partners uit om de dreigingsanalyse en de bijbehorende maatregelen te bespreken.

Bescherming van personen

Het NCCN garandeert de veiligheid van buitenlandse persoonlijkheden die een bezoek aan ons land brengen, bijvoorbeeld staatshoofden, regeringsleiders, ministers. 

Omwille van de aanwezigheid van Europese en NAVO-instituten op ons grondgebied en de organisatie van Europese toppen in Brussel, komen dit soort bezoeken regelmatig voor. Jaarlijks behandelt het NCCN meer dan 1500 dossiers van personen, waarvoor passende maatregelen moeten genomen worden. 

Het NCCN ziet ook toe op de bescherming van personen die bedreigd worden omwille van hun functie, beroep of maatschappelijke rol.  

Dit soort bedreiging kan verschillende vormen aannemen, van cyberstalking tot fysiek geweld.  Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) en de politiediensten analyseren elk dossier rond een bedreigd persoon. Het NCCN stelt vervolgens voor ieder dossier en ieder betrokken persoon protocollen op voor specifieke maatregelen.  

Bescherming van instellingen

Ons land staat in voor de veiligheid van de internationale en diplomatieke instellingen op Belgisch grondgebied. Het NCCN neemt hieraan deel.

Maandelijks

Maandelijks vindt er een evaluatie plaats van de bestaande voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Tijdens deze vergadering ‘Ambassades’, analyseren de betrokken diensten samen de dreiging. Op basis van deze analyse nemen ze de gepaste maatregelen ter bescherming van personen, instituten en evenementen. 

Wekelijks

Iedere week vindt er een vergadering plaats om de gebeurtenissen van de voorbije en de komende week te bespreken en te evalueren, zowel op gebied van terrorisme als van openbare orde. 

Dagelijks

Het NCCN volgt permanent de situatie op, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Ze verzamelt en analyseert informatie, om snel en flexibel te kunnen bepalen welke voorzorgs- en beschermingsmaatregelen het meest geschikt zijn op dat moment. 

Samenwerking met privésector

Het NCCN onderhoudt ook een informatienetwerk met de privésector. Dit is een samenwerking tussen het NCCN, de Veiligheid van de Staat, de Federale Politie, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD), het Federaal Parket en het Verbond van Belgische ondernemingen. Bedrijven kunnen via een early-warning-systeem verdachte incidenten of dreigingen melden, bijvoorbeeld een auto die meerdere dagen na elkaar halt houdt aan de toegangspoort. De verschillende veiligheidspartners onderzoeken die melding en beslissen of er beschermingsacties nodig zijn. Het netwerk kan ook ingezet worden om waarschuwingen uit te sturen. 

Deze samenwerking is een initiatief van het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging en ligt vast in een protocolakkoord tussen de publieke en private partners.