Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Invoering ETIAS

Vliegtuig

Vervoerders, bereid je voor op de invoering van ETIAS!  

De ETIAS-richtlijn, die stelt dat niet-visumplichtige reizigers over een reisautorisatie moeten beschikken, zal weldra in werking treden. De Belgische ETIAS-eenheid (BelENU) zal worden opgericht binnen het National Travel Targeting Centre van het NCCN.  

Je kan de website van de Europese Unie raadplegen voor meer informatie over deze toekomstige reglementering.

!! Let op: er zijn veel onofficiële sites op het web. De enige betrouwbare bron van informatie is de officiële website van het agentschap Frontex namelijk deze: https://travel-europe.europa.eu/etias_en !!

Deze nieuwe richtlijn legt verplichtingen op aan internationale vervoerders. Je zal wettelijk verplicht zijn om te controleren of je passagiers een reisautorisatie hebben. Om verbinding te kunnen maken met de ETIAS-interface waarmee je die controle kan uitvoeren, is het absoluut noodzakelijk om je te registreren bij EU-Lisa door het bijgevoegde formulier in te vullen. Dit formulier moet je vervolgens doorsturen naar het e-mailadres carriers_onboarding@eulisa.europa.eu.  

Deze registratie is wettelijk verplicht. Wij raden je aan dit zo spoedig mogelijk te doen. Meer informatie over de invoering van ETIAS volgt binnenkort.

Opgelet: je kan het formulier hier raadplegen in het Nederlands, maar je moet wel het Engelstalige formulier invullen en doorsturen.

vlag van de Europese UnieNaar een meer geïntegreerd veiligheidsbeleid, dankzij het ISF.