Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Internationaal

Vlaggen van verschillende landen
Internationale betrekkingen zijn noodzakelijk om de taken en opdrachten van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) uit te voeren. De centrale rol van België op Europees niveau, de aanwezigheid van Europese en internationale instellingen op ons grondgebied en het internationaal karakter van verschillende crisissen vereisen een coördinatie en communicatie tussen de internationale partners die betrokken zijn bij de voorbereiding op en het beheer van noodsituaties. 

Het NCCN werkt hiervoor met verschillende Europese en internationale partners. Samen voeren ze overeenkomsten uit of leggen nieuwe afspraken vast om zowel het dagelijks overleg als de coördinatie van het crisisbeheer te vergemakkelijken en te verbeteren.

Het NCCN heeft verschillende internationale projecten lopen:

  • oprichten van een platform voor de directeurs-generaal van de crisiscentra op Europees niveau;
  • samenwerken met het Secretariaat-Generaal van de Benelux en de Benelux-landen;
  • onderhouden van contacten met nationale en internationale partners (ambassades en internationale organisaties, civiele bescherming, permanente vertegenwoordigers, ...);
  • vertegenwoordigen van het Nationale Crisiscentrum in internationale fora en organisaties;
  • versterken van de informatiepositie en de erkenning van de expertise van het Nationaal Crisiscentrum op internationaal niveau;
  • opzetten, toezicht houden op en beheren van Europese fondsen en internationale projecten.