Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Risicocyclus

de brandweer bij olieopslagtanks
Crisisbeheer is meer dan alleen optreden tijdens een noodsituatie zelf. Ook voor en na nemen overheden en partners verschillende stappen om de gevolgen van een noodsituatie te beperken. Al deze verschillende stappen vormen samen de risicocyclus.

Risicocyclus. Identificatie en analyse van risico's - Nationale weerbaarheid - nationale voorbereiding - crisisbeheer - herstel - evaluatieIn totaal zijn er 6 stappen:

  1. Identificatie en analyse van risico’s: Het identificeren van de belangrijkste risico’s waaraan we als samenleving blootgesteld (kunnen) worden. Deze analyse houdt rekening met de bestaande preventieve maatregelen om de impact en waarschijnlijkheid van risico’s in kaart te brengen.  
  2. Nationale weerbaarheid: Bijkomende maatregelen nemen (bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften of controles) en normen vastleggen om de waarschijnlijkheid en de impact van de grootste risico’s te beperken.
  3. Nationale voorbereiding: Noodplannen en procedures opmaken en deze regelmatig oefenen. Deze stap volgt als blijkt dat de waarschijnlijkheid of impact van een risico te groot blijft, ook na het nemen van preventieve maatregelen.
  4. Crisisbeheer: De noodsituatie zo goed mogelijk beheren en onder controle krijgen in samenwerking met alle betrokken partners.
  5. Herstel:  De terugkeer naar een normale situatie begeleiden.
  6. Evaluatie: Verbeterpunten formuleren en bijbehorende maatregelen nemen om toekomstige noodsituaties beter te beheren.