Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Evaluatie

vrouw die papieren in haar handen heeft
Na iedere noodsituatie vindt er een evaluatie plaats. De bevoegde overheid bekijkt welke procedures goed liepen en waar er verbeteringen mogelijk zijn.

De verbeterpunten uit deze evaluatie worden in de nood-en interventieplannen verwerkt. Er kan ook beslist worden om bijzondere maatregelen te nemen of extra materiaal of personeel te voorzien.

Bij grote noodsituaties op federaal niveau kan het parlement beslissen om een parlementaire onderzoekscommissie aan te stellen. Deze commissie doet een onderzoek naar het verloop van het crisisbeheer en formuleert aanbevelingen. Zo’n onderzoekscommissie werd aangesteld na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, en tijdens de Covid-19 epidemie.