Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Veelgestelde vragen over overstromingen

We vullen deze lijst met veelgestelde vragen regelmatig aan.

Algemeen

Een naaste is vermist. Hoe kan ik hierover meer informatie krijgen?

Contacteer de lokale politie van je zone of bel het nummer 105 (Rode Kruis).

Ik werd geëvacueerd. Wanneer kan ik terug naar mijn verblijf?

Je kan terug naar je verblijf na groen licht van de lokale autoriteiten.

Gezondheid

Ik ben bepaalde documenten verloren, die nodig zijn voor terugbetalingen van zorg / ik ben geneesmiddelen, gezondheidsproducten of medische hulpmiddelen kwijt. 

Lees hier meer.

Je huis of andere schade

Mijn huis heeft waterschade. Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik opkuis?

Neem zeker foto’s vóór je opruimt voor jouw verzekering. Je mag zelf maatregelen nemen om verdere en ergere schade te voorkomen.

Na het poetsen moet de woning en inboedel goed kunnen drogen om blijvend vocht en bijhorende schimmels te voorkomen. Verluchten is belangrijk omdat lucht water laat opdrogen.

Lees hier meer.

Mijn kelder staat onder water. Wat moet ik doen?

Wees zeker dat de elektriciteit is uitgeschakeld. Betreed nooit een ondergelopen gebied terwijl de stroom is ingeschakeld. Als je niet zeker weet hoe je de stroom moet uitschakelen, vraag dan om hulp of schakel een elektricien in alvorens je de kelder betreedt.

Begin met het water uit de kelder te verwijderen. Afhankelijk van de hoeveelheid water kun je een dompelpomp, waterstofzuiger of simpelweg een dweil en emmer gebruiken.

Lees hier meer

Mijn voertuig werd beschadigd tijdens de overstroming. Wat moet ik doen?

Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekering. Deze persoon kan antwoord geven op je vragen of je helpen met de schaderegeling.

Zijn er elementen waarop ik moet letten als ik gebruikmaak van een noodgenerator?

Het gebruik van een generator kan risico’s inhouden. We raden u dan ook ten zeerste aan, indien u overweegt om een generator te installeren op de elektriciteitsinstallatie van uw woning, om die door een vakman te laten plaatsen. Nadien bent u verplicht om de installatie te laten keuren door een erkend controleorganisme (zoals bijvoorbeeld Vinçotte). Bovendien moet u de toestemming van uw distributienetbeheerder vragen voor de aansluiting van een noodgenerator, die in parallel met het openbaar laagspannings- of middenspanningsdistributienet werkt.

Er bestaan echter ook generatoren waarbij u direct verschillende elektrische apparaten kunt aankoppelen in geval van stroomonderbreking. Daarvoor bestaat de verplichting tot controle niet. Maar weet dat hun installatie en gebruik risico’s kunnen inhouden, zowel voor uw elektrische toestellen in het bijzonder als voor uzelf.
Indien de netstroom wegvalt, gaat u het best in deze volgorde te werk:

 • zet het elektrische toestel uit via de aan/uitknop;
 • trek de stekker van het apparaat uit;
 • zet de autonome generator op een stabiele plaats en controleer voor gebruik (lees zeker de gebruiksaanwijzing volledig na vóór de ingebruikname!). De generator kan nu aangezet worden;
 • sluit het apparaat met de stekker via het stopcontact van de generator aan;
 • zet het toestel aan.

Indien u merkt dat de netstroom teruggekeerd is, schakel dan eerst het elektrische apparaat uit alvorens de generator uit te zetten.
Nog enkele veiligheidsvoorschriften die u best kunt opvolgen:

 • plaats de grote generator buiten op een droge plaats (zowel voor de aanzuiging van lucht, als voor de evacuatie van de uitlaatgassen);
 • vul nooit brandstof bij als de generator aanstaat;
 • sluit de generator altijd aan op een aarding;
 • wijzig in geen geval de elektrische installatie van uw woning of het gebouw, ook niet via een stroomgenerator. Die installatie werd gekeurd voor ingebruikname en moet na elke aanpassing herkeurd worden door een erkend organisme.

Als u een noodgenerator heeft die draait op benzine, vergeet dan niet met de fabrikant of de verkoper contact op te nemen om te weten of hij compatibel is met de benzine 95 E10 (met een maximum van 10 % bio-ethanol). Is dat niet het geval, gebruik dan enkel benzine 98 om risico op schade te vermijden.

Wie kan je contacteren om de weg of een openbare plaats vrij te maken?

Je kan het nummer 1722 contacteren of het digitaal loket 1722.be gebruiken.

Meer tips over schade na overstromingen

Lees hier alle tips bij schade na overstromingen.

Mijn woning is onbewoonbaar. Komt mijn verzekering tussen als ik een hotel, gite, appartement moet huren?

Normaal gezien wel. Uw verzekeraar zal je normaal adviseren in de keuze van een verblijf. Het doel is om de normale dagelijkse activiteiten te kunnen uitoefenen.

Ik ben alles kwijt. Wat kan ik doen?

De lokale overheden kunnen je helpen. Vraag zeker ook hulp aan het OCMW of het Rode Kruis.

Ik ben eigenaar van een vakantieverblijf. Hoe kan ik vergoed worden voor geleden schade? Hoe kan ik vergoed worden voor verlies van inkomsten tijdens herstelfase?

Het Kabinet van de Waalse Minister voor toerisme bekijkt momenteel de mogelijkheden voor een schadevergoeding voor de toeristische sector. Het is nog te vroeg voor informatie over de modaliteiten van de compensatie.

Ik ben zelfstandige en getroffen door de overstromingen. Zijn er steunmaatregelen?

Meer informatie over steunmaatregelen voor zelfstandigen getroffen door de overstromingen van half juli 2021 kan terugvinden op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Het beschermd erfgoed dat ik beheert of in bezit heb, heeft (water)schade opgelopen?

Lees meer op de website van Agentschap Onroerend Erfgoed.

Ik krijg een arbeidsongeschiktheidsuitkering en iemand vangt me op / ik huisvest iemand in nood.

Lees hier meer

Hulp aanbieden

Hoe kan ik de hulpdiensten en overheden helpen?

 • De gemakkelijkste manier om te helpen is om een gift te storten op het rekeningnummer van het Rode Kruis BE70 0000 0000 2525
 • Wil je als vrijwilliger meewerken? Meld je aan op het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis.
 • Vertrek niet zomaar naar de getroffen gebieden. Dit kan de reddingsacties van de hulpdiensten in gevaar brengen. Bovendien zijn vele wegen moeilijk berijdbaar. Wacht op een specifieke oproep van het Rode Kruis of van een gemeente om materiaal te doneren of te brengen.
 • Het Rode Kruis brengt momenteel alle noden in de getroffen gebieden in kaart en zoekt een oplossing voor goederen die tot nu toe geleverd zijn en niet gebruikt worden. Dit vraagt tijd en overleg. We vragen begrip en geduld hiervoor.
 • In de provincie Luik kan je ook hulp aanbieden op het nummer 04/279 49 90 (8u - 20u) of via het e-mailadres solidarite@provincedeliege.be. In de provincie Namen kan je hulp aan bieden via het platform https://ensemble.province.namur.be/.

Waar kan ik een donatie doen om de slachtoffers te helpen?

Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique slaan de handen in elkaar om de noodhulp naar aanleiding van de overstromingen te coördineren. Raadpleeg hiervoor de pagina van de solidariteitsactie ‘helpen helpt’: https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/

Jeugdbeweging

Mijn jeugdbeweging heeft een kamp gepland in een getroffen regio. Hoe weet ik of en wanneer we kunnen vertrekken?

Het is verboden om nieuwe tentenkampen te starten tot en met zondag 18/07.

Het is verboden om nieuwe kampen te starten tot en met zaterdag 17/07 's ochtends (gedeeltelijk) in gebouwen. Na deze deadline kan het kamp starten mits formele toestemming van de gemeente. Anders geldt het verbod zoals hierboven, dus tot en met zondag 18/07.

Voor de provincie Namen is er een verbod op het starten van nieuwe kampen tot en met 16/07. Voor provincie Luik is er nog geen officieel bericht, dus contacteer de gemeente waar je op kamp gaat.

Updates zijn ook terug te vinden op de website van De Ambrassade.

Vertrek pas op kamp als je 100% zeker bent dat je veilig op je kampterrein terecht kan en welkom bent. Neem contact met je kampplaatseigenaar en je kampgemeente.

Toerisme

Ik heb een reis gepland richting het getroffen gebied. Kan ik in mijn verblijf terecht?

Je neemt best contact op met de verhuurder.

Ik heb een reis gepland in een getroffen gebied maar ik wens te annuleren. Heb ik recht op een terugbetaling?

De annulatievoorwaarden zijn eigen aan elke eigenaar, particulier of bedrijf en hangt van het getekende contract af. Neem contact op met de referentiepersoon van je reservatie om de verschillende voorgestelde oplossingen te vernemen.

Ik heb een reis gepland in een getroffen gebied. Kan ik deze behouden?

De verplaatsingen naar de getroffen zones zijn niet verboden maar het is aangewezen om je goed te informeren bij de verhuurder of het toerismebureaus van de plaats van je bestemming. Check vooraf de toestand (beschikbaarheid verblijfplaatsen, opening toeristische attracties, toegankelijkheid van de wegen, enz.).

Ik heb een reis gepland in een getroffen gebied. Hoe weet ik welke wegen nog bereikbaar zijn?

Informeer je over de toestand van de wegen voor je vertrekt om zeker te zijn dat de regio waar je naartoe gaat toegankelijk is. Pas je snelheid aan.
Pas je snelheid aan.

Psychosociaal

Ik heb moeite om dit incident een plaats te geven en heb nood aan een gesprek. Waar kan ik terecht?

Dit alles kan zeer ingrijpend zijn voor jou en je naasten. Tele-Onthaal staat voor je klaar om erover te praten. Je kan hen bellen via 106 of chatten online tussen bepaalde tijdstippen. Je leest alle info via tele-onthaal.be.

Lees meer

Dagelijks leven

Ik moet vrijaf nemen om schade op te ruimen en administratie te regelen. Heb ik recht op speciaal verlof?

Je hebt recht op 10 dagen afwezigheid per jaar om dwingende redenen. Dit kan namelijk voor "elke niet te voorziene reden, onafhankelijk van het werk, die de dringende en onontbeerlijke tussenkomst van de werknemer vergt. Dit indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een dergelijke tussenkomst onmogelijk maakt". Schade door noodweer kan in deze categorie vallen.

Het is raadzaam om in jouw paritair comité na te gaan of deze afwezigheden al dan niet worden bezoldigd.

Ik heb thuis hulp nodig. Wat kan ik doen?

Contacteer je gemeente en je OCMW. Je gemeente kan een lijst opstellen met geïsoleerde personen die hulp nodig hebben. Contacteer je verzorger of ze tot bij je huis kunnen geraken. Er worden inspanningen geleverd zodat je verzorger of aangepaste hulp tot bij jou kan geraken.

Ik heb een afspraak in het ziekenhuis. Kan ik daar naartoe?

De ziekenhuizen zijn momenteel allemaal operationeel.

COVID-19

Ik heb een afspraak voor een vaccinatie of een test, maar mijn centrum is overstroomd / ik ben mijn code kwijt/... Wat kan ik doen?

Alle informatie over de maatregelen rond vaccinatie en testen na de overstromingen.