Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Telecommunicatie

telecominstallatie in de lucht
Telecommunicatienetwerken zorgen voor alle vormen van communicatie via de telefoon of het internet.

Een panne van deze elektronische communicatienetwerken of -diensten kan niet alleen erg vervelend zijn voor jezelf, maar ook een grote impact hebben op de industrie of de mobiliteit.

VOOR

  • Spreek op voorhand met je familie af waar je elkaar kunt terugvinden als jullie elkaar niet kunnen bereiken.

TIJDENS

  • Bel of surf niet onnodig. Hou het netwerk vrij voor belangrijke oproepen.
  • Zijn de noodcentrales (112/101/100) onbereikbaar ? Dan zijn er alternatieve nummers beschikbaar. Gebruik deze nummers alleen in geval van nood.
  • Volg de aanbevelingen van de overheid.

NA

  • Wacht nog even met telefoneren of surfen.  Geef het systeem de tijd om zich te stabiliseren.

Impact en waarschijnlijkheid

Belemmering van de telecommunicatie door een externe oorzaak. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk.In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘belemmering van de telecommunicatie door een externe oorzaak’ is de analyse:

  • Impact: kleine impact
  • Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafiek betekent.

Wat doen overheden?

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) ziet toe op de veiligheid en beveiliging van de elektronische communicatienetwerken.

De operatoren voor elektronische communicatie moeten verplicht alle beveiligingsincidenten met een belangrijke impact op hun netwerken of diensten aan het BIPT melden. Samen met de operatoren, neemt het BIPT ook de nodige maatregelen om de beschikbaarheid en veiligheid van de netwerken te garanderen, met extra aandacht voor kritieke infrastructuren.

Bij een panne van de elektronische communicatienetwerken of -diensten staat het BIPT in contact met o.a. het Nationaal Crisiscentrum, het Centrum voor Cybersecurity België en de veiligheids- en inlichtingendiensten om het incident op te volgen.