Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tekort aan water

Kraan waar een druppel water uit zal vallen
Een tekort aan drinkwater kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld droogte, vervuiling, pieken in het waterverbruik, uitval,... De toenemende bevolkingsdichtheid en verharding in België kunnen dit probleem nog vergroten.

VOOR

 • Wees spaarzaam met je waterverbruik:
  • Neem liever een douche dan een bad. 
  • Vang regenwater op.
  • Gebruik restwater voor de planten.
  • Herstel lekken snel
 • Voorzie een voorraad water: zowel drinkbaar als niet-drinkbaar. Water dat je in de winkel koopt in flessen is het veiligste om te bewaren (minder kans op besmetting met bacteriën en langer houdbaar). Bewaar dit in een koele ruimte. 
 • Gebruik geen drinkwater waar dit niet echt nodig is: vang regenwater op en gebruik het bijvoorbeeld om je tuin mee te besproeien.

TIJDENS

 • Volg de aanbevelingen van de overheid op.
 • Zorg voor voldoende water voor enkele dagen en een aantal lege, schone flessen of een jerrycan. Reken op vier liter per persoon per dag.
  • Voorzie drinkwater of andere dranken (bv. frisdrank, sap).
  •  Voorzie extra niet-drinkbaar water om je te wassen of om te kuisen. 

NA

 • Komt er bruin of troebel water uit de kraan? Laat het water dan enkele minuten lopen. 
 • Komt er maar weinig water uit de kraan? De druk moet zich nog herstellen. Dit zal langzaamaan toenemen. 
 • Blijf goed op je waterverbruik letten. Verspil geen water

Impact en waarschijnlijkheid

Tekort aan drinkwater als gevolg van weersomstandigheden. Waarschijnlijkheid: zeer onwaarschijnlijk. Impact: grote impact.Extreme weersfenomenen doen zich jaarlijks meermaals voor. De verwachting is dat deze risico’s in de toekomst frequenter en sterker zullen worden, onder invloed van de klimaatverandering.

In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘tekort aan drinkwater als gevolg van weersomstandigheden’ is de analyse:

 • Impact: grote impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer onwaarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafiek betekent.

Wat doen overheden?

De regionale overheden volgen de waterbevoorradingen nauwgezet op. Zij staan in contact met de waterbedrijven en maken strategische plannen op om de waterbevoorrading te verzekeren.

Bij een tekort aan drinkwater kan een burgemeester, gouverneur of minister verschillende maatregelen nemen, bijvoorbeeld

 • het verdelen van water in flessen, bij een onderbreking in de watertoevoer;
 • het opleggen van maatregelen om het verbruik van (drink)water te beperken, in een periode van langdurige droogte. Zij krijgen hierover advies van de Vlaamse droogtecommissie of de Waalse Crisiscel Droogte.

Als er een grootschalig tekort aan water opduikt, worden er afspraken gemaakt om het beschikbare water te verdelen.