Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hevig onweer en storm

landweg met donkere wolken
Bij een hevig onweer is er bliksem en donder, eventueel in combinatie met hevige regenval, hagel en zware windstoten. Wanneer de gemiddelde wind kracht 9 op de schaal van Beaufort bereikt, spreken we van een storm. Onweersbuien heb je vooral in de zomer, stormen komen voornamelijk in de herfst- en wintermaanden voor.

Een hevig onweer of een storm kan verwoestend zijn en veel schade aanrichten. Om de schade zoveel mogelijk te beperken kan je verschillende maatregelen nemen.

VOOR

 • Controleer of er geen dakpannen los zitten.
 • Reinig jaarlijks je dakgoten.
 • Maak losse voorwerpen vast of zet ze binnen, bijvoorbeeld tuinmeubelen, trampoline.
 • Laat regelmatig je schoorsteen controleren (risico op instorting).
 • Blijf op de hoogte van de weersvoorspelling om te weten wanneer het mogelijk kan stormen (bv. via radio, tv, de website of app van het KMI).
 • Sluit ramen en deuren.
 • Zorg dat je huisdieren binnen zitten.
 • Plaats bij de installatie een centrale overspanningsafleider, om jouw elektriciteitsnetwerk tegen een blikseminslag te beschermen. Je kan eventueel ook een decentrale overspanningsafleider gebruiken die je in het stopcontact voorziet.   

TIJDENS

 • Ga binnen en blijf binnen.
 • Luister naar het weerbericht en volg de aanbevelingen van de overheid.
 • Heb je hulp nodig van de brandweer?
  • Geef je aanvraag in via het digitaal loket 1722.be of het elektronisch formulier van je lokale brandweerzone.
  • Bel 1722 als dit nummer actief is.  
  • Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar. 
 • Is er iemand mogelijk in levensgevaar? Bel altijd 112.

Moet je je verplaatsen?

 • Schuil nooit onder een boom bij hevige wind.
 • Rijd niet op wegen die onder water staan. Parkeer je voertuig niet in de nabijheid van bomen.

Is er bliksem?

 • Schakel elektronische apparaten uit. Trek vervolgens de stekker uit van deze apparaten.
 • Schuil nooit onder een boom.
 • Loop niet tijdens een blikseminslag. Sta stil en hurk.
 • Blijf weg uit de omgeving van metalen structuren.

NA

 • Raak geen elektrische kabels aan die op de grond zijn gevallen.
 • Luister naar de aanbevelingen van de overheid over het gebruik van leidingwater. Laat het water even lopen om de leiding te reinigen.

Heb je schade ?

 • Heb je hulp nodig van de brandweer?
  • Geef je aanvraag in via het digitaal loket 1722.be of het elektronisch formulier van je lokale brandweerzone.
  • Bel 1722 als dit nummer actief is.  
  • Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar. 
 • Heb je geen hulp nodig van de brandweer? Doe beroep op een gekwalificeerde vakman of herstel het zelf (bijvoorbeeld bij een omgevallen boom in de tuin, beschadigd tuinhuis, hagelschade aan je auto).
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor je verzekeringsdossier.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Hij/zij zal al je vragen beantwoorden en je helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
 • Informeer je of het Rampenfonds in jouw situatie zal tussenkomen.

 

Impact en waarschijnlijkheid

Hevig onweer. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk.Extreme weersfenomenen zoals hevig onweer doen zich jaarlijks meermaals voor. De verwachting is dat deze risico’s in de toekomst frequenter en sterker zullen worden, onder invloed van de klimaatverandering.

In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘hevig onweer’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact 
 • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafiek betekent

Wat doen overheden?

Het KMI stuurt waarschuwingen uit bij hevige wind, hevige regenval en onweer. Deze waarschuwingen zijn in de vorm van kleurcodes. Op basis van deze kleurcodes nemen lokale of provinciale overheden verschillende maatregelen om schade te voorkomen, bijvoorbeeld afsluiten van bepaalde gebieden of annuleren van evenementen.

Bij een storm of hevig onweer, krijgt de brandweer soms veel oproepen te verwerken. Om een overbelasting van de noodnummers te vermijden, bestaan er verschillende oplossingen:

 • Je kan een aanvraag indienen via het digitaal loket 1722.be. Dit digitaal loket is altijd beschikbaar, ook als er geen (aangekondigde storm) of onweer is. Sommige brandweerzones hebben ook een eigen elektronisch formulier.
 • De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken kan het nummer 1722 activeren. Je kan dit nummer bellen als je niet-dringende hulp nodig hebt van de brandweer, bijvoorbeeld voor wateroverlast op de weg, schade aan het dak, … 

Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar.