Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Aardbeving

Aardbeving
In ons land komen talrijke aardbevingen voor die je niet of amper waarneemt. Toch kunnen we een verwoestende aardbeving, met een kracht die tot 6.0 kan gaan, nooit volledig uitsluiten.

VOOR

 • Informeer je vooraf of je woning in een risicozone staat.
 • Pas voor nieuwe gebouwen de norm EUROCODE 8 toe, aangepast aan jouw gewest.
 • Maak zware meubels stevig vast om te vermijden dat ze omvallen.
 • Hang spiegels en kaders stevig vast aan de muur.
 • Hang geen zware voorwerpen rond je bed.

TIJDENS

Als je binnen bent

 • Ben je dichtbij een uitgang? Kijk of je het gebouw veilig kan verlaten en ga naar een open ruimte, weg van gebouwen.
 • Schuil onder een tafel, een bureau, een bed of een ander stevig meubel en hou je vast aan het meubel tot het schudden stopt.
 • Bedek je hoofd en je romp om jezelf te beschermen tegen voorwerpen die op jou kunnen vallen.
 • Als er geen stevige meubels zijn waaronder je kan schuilen, ga dan gehurkt langs een binnenmuur zitten.
 • Blijf weg van de ramen

Als je buiten bent

 • Ga naar een open ruimte, weg van gebouwen, elektrische draden of alles wat kan instorten (bijvoorbeeld bruggen,...).
 • Ben je op een openbare plaats? Schuil dan ergens waar je uit de massa blijft.

Als je aan het rijden bent

 • Probeer te stoppen op een veilige plaats waar je de weg niet blokkeert. Laat vrije doorgang voor de voertuigen van de hulpdiensten.
 • Stop en blijf in je wagen zitten.
 • Luister naar de radio om op de hoogte te blijven van de situatie.
 • Verlaat je wagen niet als er elektrische draden op gevallen zijn. Wacht tot de hulpdiensten je komen helpen.

NA

 • Wees voorbereid op naschokken.
 • Rook niet, veroorzaak geen vlammen of vonken.
 • Controleer of je woning structurele schade heeft opgelopen. Controleer ook of er geen andere gevaren zijn. Als je denkt dat je woning niet meer veilig is, ga dan niet binnen en doe beroep op een expert, bijvoorbeeld een brandweerman, burgerlijk ingenieur, ...
 • Als je naar huis kan terugkeren, sluit dan de gas- en elektriciteitstoevoer af om een lek te vermijden. Na een aardbeving is er kans op beschadigde leidingen.
 • Laat je schoorsteen controleren. Een beschadigde schoorsteen kan leiden tot CO in je woning.
 • Neem foto’s van de schade. Het kan helpen in je verzekeringsdossier.
 • Je kan steeds informatie en jouw ervaring delen op www.seismologie.be. Deze informatie kan nuttig zijn voor de hulpdiensten.

Impact en waarschijnlijkheid

Aardbeving. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk. In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘aardbeving’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafiek betekent.

Wat doen overheden?

Het grootste risico bij aardbevingen is een beschadiging of instorting van gebouwen. Sinds 2011 bestaat er een Europese norm (Eurocode 8), die bepalingen voor gebouwen voorschrijft om aardbevingen te kunnen doorstaan.

De Koninklijke Sterrenwacht van België meet continu de seismische activiteit in België. Bij een aardbeving die voelbaar is brengen zij de nodige partners op de hoogte. Gemeenten, provincies of het Nationaal Crisiscentrum vallen dan terug op hun algemeen nood- en interventieplan.