Risicobeheer

Risicocyclus

Wanneer gesproken wordt over risico’s, wordt vaak verwezen naar crisismanagement. Op dat moment is het mogelijk al te laat. Het is daarom belangrijk om de hele cyclus van risico’s te bekijken, en daarbij alle mogelijke partijen te betrekken.

Lees meer

 

Weerbaarheid

Weerbaarheid, dat is de kracht om als samenleving het hoofd te kunnen bieden aan een noodsituatie, ze te kunnen doorstaan en opnieuw te boven te komen. Overheids- of privéorganisaties kunnen weerbaar zijn, maar ook jij, als burger, kan een steentje bijdragen door je weerbaarheid te vergroten. 

Lees meer

 

 

Kritieke infrastructuur

Kritieke infrastructuur staat in voor de vitale productie en transport van energie, behelst de vitale knooppunten van het vervoer, betreft de onontbeerlijke schakels in het elektronische betalingsverkeer en de vitale verbindingen van de elektronische communicatie.

Lees meer.

Risico analyse

Onze samenleving wordt dagelijks geconfronteerd met een veelheid aan risico’s. Daarvan vinden we er heel wat terug in de persoonlijke levenssfeer: een ongeval bij het sporten, een auto-ongeluk, huisbrand, … Maar u kan ook geconfronteerd worden met risico’s in uw omgeving, zoals een chemisch incident bij een bedrijf of overstromingen.

Lees meer

 

 

 

Cyberveiligheid

Cyberveiligheid is een transversaal thema.
Overheden en bedrijven van alle sectoren zijn blootgesteld aan dit risico. 

Lees meer.

Preventieve informatie

De veiligheid van de bevolking zijn taken voor alle nationale, provinciale en gemeentelijke overheden die bij de noodplannen en het crisisbeheer zijn betrokken.

Lees meer

 

Risico-info.be

In België heerst niet zo’n sterke risicocultuur. We zijn ons vaak niet bewust van de risico’s rondom ons, of het nu om kleine of grote huishoudelijke of technologische, natuurlijke, gezondheids- of veiligheidsrisico’s gaat. Spijtig genoeg leidt dit gebrek aan bewustzijn en kennis over risico's soms tot bijkomende problemen in het reeds complexe beheer van een noodsituatie: paniek bij de bevolking en massabewegingen, onverantwoordelijk gedrag bij bepaalde inwoners, ramptoerisme, spontane en ongecontroleerde evacuatie, ...

Lees meer