Publicaties

Crisisbeheer
Crisisbeheer Ondanks alle veiligheids- en beschermingsmaatregelen krijgen burgemeesters, schepenen, gouverneurs, ministers of andere politieke verantwoordelijken soms te maken met tragische en zeer complexe noodsituaties. Wie politiek verantwoordelijk is, ...
Crisisbeheer
Crisisbeheer Ondanks alle veiligheids- en beschermingsmaatregelen krijgen burgemeesters, schepenen, gouverneurs, ministers of andere politieke verantwoordelijken soms te maken met tragische en zeer complexe noodsituaties. Wie politiek verantwoordelijk is, ...
06.03.2019
Voeling hebben met wat er gebeurt binnen onze huidige samenleving: globalisatie, digitalisering, complexiteit van de problemen rond veiligheid... Een structuur uitbouwen die rekening houdt met evoluties in de maatschappij. Versterken van de wisselwerkinge ...
04.09.2009
Noodplanning
Noodplanning   Oog in oog met het verschijnen van het vogelgriepvirus A/H5N1 in 2006 heeft het Crisiscentrum toen (in samenwerking met het Interministerieel Commissariaat Influenza) een eerste werktekst opgesteld, om de ondernemingen en de openbare instan ...
05.06.2020
Crisisbeheer
Crisisbeheer Coronavirus: hoe de communicatie organiseren na de eerste golf     Download document ...
01.07.2020
Noodplanning
Noodplanning In het kader van haar wettelijke verplichtingen dient een als "Seveso hoge drempel" geklasseerde bedrijf aan de bevoegde autoriteiten een "Samenwerkingsakkoord Veiligheidsrapport" te bezorgen, dat regelmatig wordt bijgewer ...
23.09.2020
In 2019 heeft het Nationaal Crisiscentrum versterking gekregen, talrijke projecten en partners ondersteund en zo kort mogelijk op de actualiteit ingespeeld.  Dit Jaarverslag 2019 heeft tot doel deze resultaten met u te delen. Een beetje afstand nemen om d ...

Pagina's