Publicaties

30.05.2018
Crisisbeheer
Crisisbeheer Bij het opmaken van een BE-Alertbericht hanteert u best een vaste structuur. Dit vermindert de kans op verkeerd begrepen, foute of onvolledige berichten. Download document ...
Crisisbeheer
Crisisbeheer Ondanks alle veiligheids- en beschermingsmaatregelen krijgen burgemeesters, schepenen, gouverneurs, ministers of andere politieke verantwoordelijken soms te maken met tragische en zeer complexe noodsituaties. Wie politiek verantwoordelijk is, ...
Crisisbeheer
Crisisbeheer Ondanks alle veiligheids- en beschermingsmaatregelen krijgen burgemeesters, schepenen, gouverneurs, ministers of andere politieke verantwoordelijken soms te maken met tragische en zeer complexe noodsituaties. Wie politiek verantwoordelijk is, ...
06.03.2019
Voeling hebben met wat er gebeurt binnen onze huidige samenleving: globalisatie, digitalisering, complexiteit van de problemen rond veiligheid... Een structuur uitbouwen die rekening houdt met evoluties in de maatschappij. Versterken van de wisselwerkinge ...

Pagina's