Publicaties

12.06.2013
acties stond centraal in de opdrachten van het Crisiscentrum in 2012.   jaarverslag_cc_2012_nl.pdf ...
01.12.2009
Crisisbeheer
Crisisbeheer Noodplanning en crisisbeheer steunt zeer sterk op de ervaring en deskundigheid van burgemeesters, gouverneurs en interventiediensten. De meesten hebben al wel een noodsituatie meegemaakt die hen is bijgebleven. En daar valt altijd iets uit te ...
04.09.2009
Noodplanning
overheidsinstantie kan worden gevolgd om BCM te implementeren binnen de organisatie. 2009_bcm_method_nl.pdf ...
23.10.2008
Noodplanning
vertegenwoordigers. crisis_rapport_discipline5_nl.pdf ...
01.07.2007
Crisisbeheer
Elk van de gemeenten ontving in de zomer van 2007 een exemplaar. leidraad_nl.pdf ...
20.04.2009
Noodplanning
2008_rapport_mediatraining_nl.pdf ...
17.05.2013
Noodplanning
Noodplanning In 2012 heeft het Hoger Instituut voor de Noodplanning een onderzoek gevraagd naar “de rol van de burgemeester bij het beheer van noodsituaties”. De jongste jaren waren er in ons land heel wat noodsituaties waarbij een eerstelijnsrol werd toe ...
10.07.2009
“Uw veiligheid, onze zorg” Veiligheid staat elke dag centraal in ons werk. Daarbij worden we geconfronteerd met een veelheid aan risico’s waarop we ons in de mate van het mogelijke voorbereiden. Er gaat geen dag voorbij of ergens in het land worden maatre ...
16.12.2013
Crisisbeheer
begeleiden.  brochure_d5_op_terrein_nl_web.pdf ...
16.12.2013
Crisisbeheer
crisiscommunicatie. Enkele praktische tips.   brochure_sociale_media_nl.pdf ...

Pagina's