Publicaties

15.07.2011
Openbare Veiligheid
Openbare Veiligheid La Direction Générale Centre de Crise fait partie du Service Public Fédéral Intérieur. Elle appuie les autorités responsables de la planification d’urgence et de la gestion interdépartementale de crise. A cet effet, le Centre de crise ...
17.07.2006
waard zijn om over te vertellen.  versie_2005_nl_1.pdf ...
06.08.2007
dit vlak heel wat bijkomende inspanningen geleverd in 2006. 2006_crisiscentrum_nl.pdf ...
11.09.2008
  crisiscentrum_nl.pdf ...
01.11.2011
Noodplanning
Noodplanning In de loop van 2011 begeleidde het Crisiscentrum, op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, een onderzoeksproject naar de “Opportuniteit en modaliteiten van een oprichting van een onafhankelijke onderzoeksraad voor veiligheid in België ...
12.01.2009
2009_enquete_satisfaction_nl.pdf ...
14.06.2012
veiliger maar ook eenvoudiger maken. jaarverslag_cc_2011_nl.pdf ...
21.06.2011
beschikbaar zijn. binnenlandse_zaken_jaarverslag_2010_110517_def_nl.pdf ...
25.10.2005
samenroept en dat informatie verzamelt en verspreidt. rapport_2004_nl.pdf ...
12.07.2010
Op maandag 12 juli 2010 werd het activiteitenrapport 2009 voorgesteld. U vindt er een synthese van de domeinen waarop de medewerkers van het Crisiscentrum zich in 2009 toelegden, samen met tal van andere diensten. U vindt er ook de activiteitenrapporten v ...

Pagina's