SEVESO Campagne 2012

Noodplanning

Tijdens de maand november 2012 is er op initiatief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een informatiecampagne over het Seveso-risico en de beschermingsmaatregelen.

Seveso-ondernemingen zijn onderworpen aan strenge veiligheidsnormen.

Desondanks kan een incident niet volledig uitgesloten worden. Daarom is het belangrijk dat u de beschermingsacties kent die u moet ondernemen voor uzelf en uw gezin.