Resultaten tevredenheidsenquête Crisiscentrum

Van 25 augustus tot 18 september 2008 organiseerde het Crisiscentrum een tevredenheidsenquête bij haar partners. De vragenlijst werd toegezonden aan 739 personen. 366 mensen (49%) vulden de enquête in. De antwoorden werden ondertussen geanalyseerd en in een rapport gegoten.

Als globale tevredenheid kreeg het Crisiscentrum een goede waardering van 67%. De voornaamste aandachtspunten zijn:

  • de toegankelijkheid (weet u bij wie u terecht kunt met specifieke vragen?)
  • de noodplanning op provinciaal en gemeentelijk niveau (uiteenlopende waardering in functie van de lokale behoeften)
  • organisatie van noodplan-oefeningen (aantal en aanpak).

In de komende maanden zal het Crisiscentrum zich buigen over de resultaten. Om een vlotte en kwaliteitsvolle dienst te kunnen blijven verlenen, zullen verbeteracties bepaald worden.