Rally's in België: een gedeelde veiligheidswens

Openbare Veiligheid

De Rallycommissie verspreidt een nieuwe brochure.  Daarmee maakt ze een synthese van de wettelijke en reglementaire teksten die de laatste vijftien jaar in België daarover opgesteld werden. Bedoeling: alle openbare en private actoren helpen bij het ontwikkelen van de best mogelijke preventieve voorzieningen.

In België mogen autosportwedstrijden of -competities op de openbare weg enkel georganiseerd worden als de burgemeester op het grondgebied waarvan een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt, een vergunning aflevert. Door het risico dat eigen is aan zulke wedstrijden, ziet de overheid er op toe dat alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Spijtig genoeg roept de actualiteit nog te vaak allerhande veiligheidsvragen op. 

De brochure (eenvoudig, volledig en vooral pragmatisch) richt zich eerst en vooral tot alle partners:

  • organisatoren,
  • autosportfederaties,
  • (lokale en provinciale) overheden,
  • hulp- en interventiediensten.

Zij beantwoordt eveneens aan de wens van de Rallycommissie om de basiselementen van die oorspronkelijke regelgeving mee te delen en te herhalen. 

In de brochure wordt ook de rol beschreven van de voornaamste actoren.  Het werk van de Rallycommissie wordt uitgelegd aan de hand van een aantal aanbevelingen die de overheid op het terrein kan opleggen, bijvoorbeeld:

  • de veralgemening van een voor het publiek verboden zone van 10 meter aan weerszijden van het parcours bij tijdritten,
  • de omkadering van de rally’s door voldoende en goed opgeleid personeel,
  • of de grotere sensibilisering van het publiek (zowel de bewoners als de toeschouwers) voor de risico’s die eigen zijn aan de rally’s.