Opleiding “Informatie aan de bevolking bij een noodsituatie”

Noodplanning

Crisiscommunicatie vereist organisatie en procedures, maar ook advies en richtlijnen. Het Crisiscentrum spant zich in om de lokale overheden te ondersteunen bij de organisatie en realisatie van de opdrachten van discipline 5, informatie aan de bevolking bij noodsituaties.

Het Crisiscentrum heeft samen met de diensten van de gouverneurs in 2008 opleidingen georganiseerd, die gericht waren op de inhoud van het bericht en het beheer van de media. Concreet werden in bijna heel België 74 sessies georganiseerd, voor zo’n 400 deelnemers. U vindt hierbij een evaluatieverslag van de opleiding met suggesties.

Tijdens deze opleidingen kreeg elke deelnemer een syllabus “Leer, informeer, communiceer” met daarin 14 praktische fiches met advies en kneepjes om het beheer van de media en de communicatie in een noodsituatie te vergemakkelijken. De syllabus kan worden toegevoegd aan de Leidraad crisiscommunicatie, die in 2007 werd verspreid aan de gemeenten.

Door de voortgezette opleidingen tracht het Crisiscentrum zo goed mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van de lokale verantwoordelijken van discipline 5.