Opleiding crisiscommunicatie voor lokale overheden

Noodplanning

Van maart tot juni 2007 organiseerde het Crisiscentrum een opleiding in crisiscommunicatie. De opleiding was gericht naar de verantwoordelijken voor discipline 5 op gemeentelijk en provinciaal vlak.

In elke provincie werd een theoriesessie voor de gemeenten georganiseerd, die gevolgd werd door praktijksessies.  Sommige provincies maakten van de gelegenheid gebruik om tijdens de theoriesessie ook hun werkmethodes toe te lichten en om contacten te leggen met de gemeentelijke vertegenwoordigers.