Onderzoek "rol van de burgemeester in crisisbeheer"

Noodplanning

In 2012 heeft het Hoger Instituut voor de Noodplanning een onderzoek gevraagd naar “de rol van de burgemeester bij het beheer van noodsituaties”.

De jongste jaren waren er in ons land heel wat noodsituaties waarbij een eerstelijnsrol werd toebedeeld aan de lokale overheden: het treinongeval in Buizingen, de ontploffingen in Schaarbeek, Luik en Rotselaar, de schade veroorzaakt door het noodweer in Ciney, de overstromingen die zich op veel plaatsen hebben voorgedaan, de A/H1N1-griep, …

Krachtens de nieuwe gemeentewet, de wet betreffende de civiele bescherming en het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen, is de burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid op het grondgebied van zijn gemeente en is hij dus één van de eerste en belangrijkste actoren van het crisisbeheer. Dat reglementair kader en de rechtsleer vermelden slechts de grote assen van het beheer van noodsituaties en geven maar weinig informatie over de rol die de burgemeester daarin moet opnemen.

Het doel van dit onderzoek was de concrete rol van de burgemeester bij een noodsituatie uit te diepen en te verduidelijken. Het resultaat is een korte bundeling van ervaringen en goede praktijken uit de noodplanning en het crisisbeheer.

Deze praktijkgids wil tal van nuttige tips en aandachtspunten aanreiken voor de voorbereiding en het beheer van een noodsituatie. De gids kan ook fungeren als inspiratiebron voor wie begaan is met de noodplanning en het crisisbeheer op lokaal niveau.

Het onderzoek naar “de rol van de burgemeester bij het beheer van noodsituaties ” werd uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Governing and Policing Security (GaPS) van de Faculteit Bestuurskunde en Handelswetenschappen Hogeschool Gent en le Centre de recherche et Interventions Sociologiques (CRIS) van de Université de Liège.