Noodplanning voor lokale overheden

Noodplanning

In het eerste semester van 2007 hebben het Crisiscentrum en de gouverneurs van de tien Provincies en van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad infosessies georganiseerd over de noodplanning.

Deze informatiesessies wilden de burgemeesters van de steden en gemeenten informeren over en sensibiliseren voor het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen en over de verantwoordelijkheden die eruit voortvloeien.

Van elke infosessie werd een verslag opgesteld voor de gouverneurs en voor hun burgemeesters en biedt een overzicht van de uiteenzettingen en van de interventies van alle sessies. Het eindverslag (PDF) wordt wijd verspreid, zodat alle Belgische gemeenten en provincies baat kunnen trekken uit de ervaringen van anderen en om hun crisisplannen en -beheer te optimaliseren.