Jaarverslag 2014

Het Crisiscentrum waakt samen met haar partners 24u/7d over de civiele en politionele veiligheid.

Elke burger draagt eveneens voor zijn deel bij in zijn veiligheid door tot te informeren over de risico’s en door zich erop voor te bereiden.

Overheden en burgers nemen dus samen de dagelijkse veiligheid of de veiligheid in crisistijd in handen.

 

Dit is een overzicht van de acties die in 2014 zijn gevoerd door het Crisiscentrum en de andere Algemene Directies van de FOD Binnenlandse Zaken.