Het nucleair risico en de landbouwsector: wat kunt u doen?

Noodplanning

Vanuit de zorg voor de veiligheid van de voedselketen werd een informatiebrochure opgesteld voor de landbouwsector, wanneer die geconfronteerd wordt met het nucleair en radiologisch risico. Deze brochure werd oorspronkelijk gemaakt in het kader van de nationale noodplanoefening in de kerncentrale van Tihange in 2006.

Landbouwers hebben bijzondere bekommernissen, wanneer die oog in oog staan met het nucleair en radiologisch risico:

  • Wat moet ik doen met mijn vee?
  • Hoe zit het met mijn oogst?
  • Wat moet ik doen met producten die eventueel besmet zijn?
  • Word ik schadeloos gesteld?

Het nationaal nucleair en radiologisch noodplan bepaalt dat de noodplanningszone voor de beschermingsmaatregelen van de voedselketen zich uitstrekt over heel België. Daarom beogen we voor deze brochure een nationale verspreiding, met als doel om alle landbouwers zo goed mogelijk te informeren.

Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, de Provincie Luik, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het Waalse Gewest (Algemene Directie Landbouw), de Associatie Vinçotte Nucleair en Electrabel.