Business Continuity Management – een handleiding bij de implementatie

Noodplanning

In het kader van een intern rapport is een handleiding uitgewerkt voor de implementatie van Business Continuity Management (BCM) voor heel de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Deze handleiding geeft een kader en draagt bij tot breder studiewerk over de problematiek van de continuïteit van de diensten. Hij beschrijft een werkwijze, die zowel door een private instelling als door een overheidsinstantie kan worden gevolgd om BCM te implementeren binnen de organisatie.