Burgemeesters getuigen over hun ervaringen met crisisbeheer en crisiscommunicatie

Crisisbeheer

Noodplanning en crisisbeheer steunt zeer sterk op de ervaring en deskundigheid van burgemeesters, gouverneurs en interventiediensten. De meesten hebben al wel een noodsituatie meegemaakt die hen is bijgebleven. En daar valt altijd iets uit te leren om de bestaande noodprocedures nog te verbeteren.

 

 


 
Door getuigenissen van ambtgenoten met een specifieke ervaring op het vlak van noodplanning, crisisbeheer of crisiscommunicatie, worden de lokale overheden geconfronteerd met hun eigen realiteit. Ongetwijfeld kunnen ze daaruit elementen halen om hun veiligheidscel, hun noodplannen en de crisiscommunicatie verder te organiseren.

Dit initiatief kwam tot stand, oa. als gevolg van de evaluatie van de opleiding crisiscommunicatie die in 2008 door het Crisiscentrum werd georganiseerd.