Alarmering van de bevolking bij een noodsituatie

Crisisbeheer

Om de bevolking te kunnen verwittigen bij een noodsituatie, beheert Binnenlandse Zaken een sirenenetwerk van ruim 540 sirenes.

Deze zijn opgesteld rond industriële ondernemingen met een verhoogd risico (nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel).