Activiteitenrapport 2013

Activiteitenverslag 2013 van de FOD Binnenlandse Zaken

Naar een veiligere samenleving in het belang van de burger

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken bestaat uit 5.600 vrouwen en mannen die ten dienste staan van de Belgische maatschappij.

Via talrijke initiatieven en verbeteringen wil dit departement het dagelijkse leven van de burger veiliger en eenvoudiger maken.

Dit gebeurt in de verschillende domeinen waar de FOD Binnenlandse Zaken actief is:

  • veiligheid en preventie,
  • hulpverlening en informatie aan de bevolking,
  • civiele veiligheid,
  • noodplanning en crisisbeheer,
  • vreemdelingenzaken en identiteit.