Activiteitenrapport 2012

Werken aan veiligheid, een gedeelde dagelijkse uitdaging                                         

Een koudegolf, een treinontsporing of een busongeval: verschillende gebeurtenissen hebben in 2012 beroering veroorzaakt bij de bevolking. Het is voor de burger belangrijk te weten dat de overheden dagelijks actie ondernemen om de veiligheid te garanderen en bij noodsituaties aanbevelingen meedelen.

Om deze uitdagingen samen aan te gaan, dienen overheden en burgers zich voor te bereiden. Hen ondersteunen bij hun acties stond centraal in de opdrachten van het Crisiscentrum in 2012.