Activiteitenrapport 2010

2010 was getekend door een aantal noodsituaties die onze medeburgers hebben getroffen: het treinongeval in Buizingen, de gasontploffingen in Luik en Schaarbeek, de overstromingen die in november 2010 talloze Belgische gemeenten hebben geteisterd.

Deze evenementen hebben onmiskenbaar het belang van de noodplanning in de verf gezet, die zowel de burgemeesters als de gouverneurs ter hand hebben genomen. Ze werden daarbij ondersteund door het Crisiscentrum, dat als pijler van de noodplanning en het crisisbeheer op nationaal vlak optrad.

Overleg en gecoördineerd beheer, van kleine evenementen tot grootschalige crisissen

De opdrachten van het Crisiscentrum gaan van de handhaving van de openbare orde tot crisisbeheer. Dat leidt ertoe dat het Crisiscentrum 24u/24 en 7d/7 tal van (inter)nationale evenementen opvolgt, met zijn partners coördineert, om de veiligheid van het land en van de bevolking te waarborgen:

  • Oproer in Sint-Gillis (12/04) en het No Border Camp (07/10)
  • Europees Voorzitterschap (van 01/07 tot 31/12) en EU-ASEM-top (04-05/10)
  • Verdachte pakjes en bompakketten uit Jemen en Griekenland (01/11)
  • Terroristische dreiging in Duitsland en gerechtelijke acties in België (23/11)
  • Aardbevingen in Haïti met uitsturing van B-FAST (12/01) en in Chili (27/02)
  • Aswolk van de IJslandse vulkaan die het Europese luchtruim blokkeert (15/04)
  • Koudste winter in 14 jaar, hittegolf (11/07) en zomerse storm (14/07)

 

In 2010 waren er 4.400 beschermde VIP’s in België en zat België de Europese Unie voor. Het Crisiscentrum heeft daarmee zijn essentiële rol van overleg en coördinatie ter zake aangetoond.

Het Crisiscentrum heeft in 2010 19 alarmeringsberichten verstuurd naar de privésector. Daartoe maakte het Crisiscentrum gebruik van het Early Warning System.

Adequate voorbereiding ligt aan de basis van alle geslaagd crisisbeheer

De gemeenten en provincies worden als eersten geconfronteerd met het beheer van noodsituaties. Om de crisis te beheren konden ze daarbij in 2010 rekenen op de expertise, het personeel en de technische middelen van het Crisiscentrum, dat onder andere opleidingen en gidsen heeft gemaakt en hen dagdagelijks ondersteund bij de voorbereiding en de doorvoering van hun noodplanning.

De infrastructuur van het Crisiscentrum omvat 410 autonome telefoontoestellen, 540 sirenes voor de alarmering van de bevolking en een geografisch informatiesysteem, die 24/7 beschikbaar zijn.