Activiteitenrapport 2009

Op maandag 12 juli 2010 werd het activiteitenrapport 2009 voorgesteld. U vindt er een synthese van de domeinen waarop de medewerkers van het Crisiscentrum zich in 2009 toelegden, samen met tal van andere diensten. U vindt er ook de activiteitenrapporten van alle afdelingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

2009 was een bijzonder jaar voor het Crisiscentrum omdat er een aantal opdrachten bijkwamen, zoals het beheer van het sirenenetwerk en van het Seveso- en nucleair fonds. Voor de noodplannen van zogenaamde Seveso-ondernemingen werd met de federale diensten van de gouverneurs ook een inhaaloperatie gerealiseerd.


2009 was ook het jaar waarin gedurende 71 dagen gewerkt werd naar de goede afloop van de kaping aan de Somalische kust van een Belgisch schip en haar 10-koppige bemanning. Het beheer van de grieppandemie is ongetwijfeld een gebeurtenis die u zich nog herinnert.


Veiligheid staat elke dag centraal in ons werk. Daarbij worden we geconfronteerd met een veelheid aan risico’s waarop we ons in de mate van het mogelijke voorbereiden. Er gaat geen dag voorbij of ergens in het land worden maatregelen genomen op het vlak van civiele veiligheid en van openbare orde.