Activiteitenrapport 2008

“Uw veiligheid, onze zorg”

Veiligheid staat elke dag centraal in ons werk. Daarbij worden we geconfronteerd met een veelheid aan risico’s waarop we ons in de mate van het mogelijke voorbereiden. Er gaat geen dag voorbij of ergens in het land worden maatregelen genomen op het vlak van civiele veiligheid en van openbare orde.

Ook in 2008 waren er verschillende overstromingen, (honger)stakingen, betogingen, gaslekken, grote brandhaarden, … Het Crisiscentrum heeft in 2008 ook een tevredenheidsenquête bij haar partners georganiseerd: de globale tevredenheid wordt met 67% positief beoordeeld.

Dit activiteitenrapport wordt voor het eerst onder de vorm van een website voorgesteld. U vindt er een synthese van de domeinen waarop de medewerkers van het Crisiscentrum zich in 2008 toelegden, samen met tal van andere diensten. U vindt er ook de activiteitenrapporten van alle afdelingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.