Activiteitenrapport 2007

Veiligheid staat elke dag centraal in ons werk. Daarbij worden we geconfronteerd met een veelheid aan risico’s waarop we ons in de mate van het mogelijke voorbereiden.

Er gaat geen dag voorbij of ergens in het land worden maatregelen genomen op het vlak van civiele veiligheid en van openbare orde. Ook in 2007 werd achter de schermen naarstig gewerkt door het Crisiscentrum. Veiligheid is immers een basisrecht waarop de burger mag vertrouwen.

In dit activiteitenrapport vindt u een synthese van de domeinen waarop de medewerkers van het Crisiscentrum zich in 2007 toelegden, samen met tal van andere diensten.