Activiteitenrapport 2006

Onze maatschappij is in voortdurende evolutie en dat brengt ook een evolutie met zich mee van de risico’s waarmee de samenleving kan worden geconfronteerd. Bovendien zinderen een aantal noodsituaties na, zowel uit eigen land als daarbuiten, die onze aandacht blijven trekken.

2006 zal misschien wel de geschiedenis ingaan als een kantelmoment op het vlak van noodplanning. Het Koninklijk Besluit op de Nood- en Interventieplanning heeft ongetwijfeld een nieuwe impuls gegeven aan de aandacht die de multidisciplinaire voorbereiding op noodsituaties verdient. De verschillende bevoegde overheden en de interventiediensten hebben op dit vlak heel wat bijkomende inspanningen geleverd in 2006.