Activiteitenrapport 2004

Ook 2004 was een jaar dat jammer genoeg niet gespaard bleef van menselijk leed. Denken we maar aan de aanslag in Madrid of dichter bij huis de gasexplosie te Gellingen. Beide gebeurtenissen hadden een weerslag op de activiteiten van het Crisiscentrum: de eerste in het domein van openbare orde, de tweede op het vlak van crisisbeheer en noodplanning.

Daarnaast kenden we ook minder abrupte situaties die een coördinatie vergden, zoals de veiligheidsaspecten bij autorally's, de organisatie van de veiligheid bij nucleaire transporten, het organiseren van het wettelijk kader mbt de havenveiligheid en het opzetten van een Structuur Kustwacht.

Hoewel deze taken van openbare orde en (nood)planning minder zichtbaar zijn, vragen ze een dagelijkse tijdsinvestering van het gedreven personeel van het Crisiscentrum. Het is mede dankzij deze mensen dat de federale regering 24 uur op 24 kan terugvallen op een centrale infrastructuur voor crisisbeheer en op een nationaal coördinatiecentrum dat indien nodig de bevoegde diensten samenroept en dat informatie verzamelt en verspreidt.