Privacy Statement

I. GEGEVENSBESCHERMING

In het kader van de uitoefening van zijn opdrachten, hecht de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt hier onze privacyverklaring raadplegen. 
 

II. COOKIES

De overheid maakt gebruik van verschillende beveiligingsniveaus bij de verschillende diensten die ze aanbiedt. Het laagste niveau bestaat uit diensten die op publieke en anonieme basis worden aangeboden.

Bij diensten die op publieke en anonieme basis (d.w.z. zonder een voorafgaande registratieprocedure of verdere doorgifte van gegevens) worden aangeboden, kunnen slechts een beperkt aantal gegevens worden ingezameld. Het gaat om gegevens voortvloeiend uit het gebruik van cookies en logging.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Tenzij anders aangegeven in de privacyverklaring van een specifieke site, worden alle toegekende cookies automatisch gewist bij het beëindigen van een gebruikssessie. Op de Seveso website worden 4 cookies die de taalkeuze(s) bepalen niet automatisch gewist.

Daarnaast kan elk gebruik dat u maakt van de diensten die worden ingericht door of op gezag van de Federale overheid in het kader van e-government worden gelogd. Dit houdt in dat de volgende gegevens kunnen worden ingezameld:

  • het IP-adres dat u op het moment van de verbinding wordt toegekend;
  • datum en uur van toegang tot de dienst;
  • de gedurende een bepaalde tijd eventueel geraadpleegde pagina's;
  • de eventueel gebruikte browser;
  • het platform en/of het besturingssysteem dat op uw systeem is geïnstalleerd;
  • de zoekmotor en de sleutelwoorden die werden gebruikt om de site van de dienst te vinden;
  • de gedownloade bestanden;
  • taalkeuze;
  • via welke site u bent gekomen.

Deze gegevens zullen enkel worden verwerkt om het aantal gebruikers van de verschillende secties van de diensten te kennen en om de inhoud van de diensten te verbeteren.

Ze zullen nooit worden gebruikt om een profiel van de burger op te stellen.