Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Aangepaste kanalen

In crisiscommunicatie zetten we verschillende kanalen in.  

Barrières 

Wil je jouw bereik vergroten? Zorg er dan voor dat je kanalen zo toegankelijk mogelijk zijn. Voor sommige doelgroepen zijn er enkele aanpassingen nodig.  

Voorbeelden van barrières  

  • Sensoriële barrières: geen toegang tot inhoud hebben omwille van een permanente of tijdelijke visuele of auditieve beperking, zoals blindheid, zichtverlies, doofheid of gehoorverlies. Een persoon die slechthorend is, heeft bijvoorbeeld geen toegang tot (de beelden in) de persconferentievideo’s.  
  • Taalbarrières: geen toegang tot inhoud hebben omwille van taalgerelateerde dimensies, zoals laaggeletterdheid en een beperkte taalvaardigheid in de landstaal. Iemand die bijvoorbeeld een vreemde taal spreekt en (nog) niet vloeiend een van de officiële talen van België beheerst, kan geen communicatie begrijpen die alleen in het Nederlands, Frans of Duits is opgesteld. Of, bijvoorbeeld, een persoon die laaggeletterd is, heeft geen volledige toegang tot schriftelijk communicatiemateriaal. 
  • Culturele barrières: geen toegang tot de inhoud hebben omwille van een andere taalkundige of culturele achtergrond, zoals het gebruik van kleuren, afbeeldingen, symbolen en het ontwerp van een tekst. Bepaalde talen gebruiken bijvoorbeeld schrijfsystemen met een schrift van rechts naar links, van beneden naar boven.  
  • Tekstuele barrières: geen toegang tot de inhoud hebben omwille van de complexiteit en/of duidelijkheid van de tekst. Tekstcomplexiteit omvat moeilijke terminologie en lange en complexe zinnen, maar ook het gebruik van abstracte concepten, de dichtheid van de informatie, het ontbreken van duidelijke prioriteiten in de tekst,…  

Universal design 

Probeer in je crisiscommunicatie met zoveel mogelijk barrières rekening te houden. Kies daarom voor een universal design: maak een boodschap of product zo toegankelijk mogelijk voor meerdere doelgroepen in plaats van één product per doelgroep te ontwikkelen. Bijvoorbeeld: zet je tekst onmiddellijk in eenvoudige taal, in plaats van een aparte ‘eenvoudige’ versie te creëren.  

Zo kan je:  

  • Producten sneller ontwikkelen en delen 
  • Geen tijd verliezen met aanpassingen 
  • Het aantal producten beperkten 
  • Meteen meerdere doelgroepen bereiken  

Tips per kanaal 

Je vindt hier onze tips voor toegankelijkheid per kanaal.