Openbare Veiligheid

Terroristische dreiging

Het Crisiscentrum identificeert en volgt de gebeurtenissen en incidenten die plaatsvinden op het Belgische grondgebied, en eveneens internationale gebeurtenissen die een impact kunnen hebben in België.

Actueel is het dreigingsniveau ingeschaald op niveau 3 (van 4) door het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD). Dit betekent dat de dreiging ernstig, mogelijk en waarschijnlijk is.
 

 

Beschermingsmaatregelen

Op basis van evaluaties stelt het Crisiscentrum voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen voor aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Lees meer

Evenementen

De Algemene Directie Crisiscentrum waakt namens de Minister van Binnenlandse Zaken over de Openbare Orde. Dit houdt in dat zij aan specifieke regelgeving werkt en dat zij betrokken bij de organisatie en opvolging van grote evenementen is.

Veiligheid van transporten

In het kader van de opvolging van de openbare orde en de coördinatie van de veiligheidsmaatregelen in geval van terroristische dreiging, draagt het Crisiscentrum ook bij tot de transportveiligheid.