Openbare Veiligheid

Terroristische dreiging

Het Crisiscentrum identificeert en volgt de gebeurtenissen en incidenten die plaatsvinden op het Belgische grondgebied, en eveneens internationale gebeurtenissen die een impact kunnen hebben in België.

Actueel is het dreigingsniveau ingeschaald op niveau 2 (van 4) door het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD).
 

 

Beschermingsmaatregelen

Op basis van evaluaties stelt het Crisiscentrum voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen voor aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Lees meer

Evenementen

De Algemene Directie Crisiscentrum waakt namens de Minister van Binnenlandse Zaken over de Openbare Orde. Dit houdt in dat zij aan specifieke regelgeving werkt en dat zij betrokken bij de organisatie en opvolging van grote evenementen is.

Veiligheid van transporten

In het kader van de opvolging van de openbare orde en de coördinatie van de veiligheidsmaatregelen in geval van terroristische dreiging, draagt het Crisiscentrum ook bij tot de transportveiligheid.

BelPIU: verzameling en verwerking van passagiersgegevens

Sinds 15 januari 2018, vervult BelPIU, de Belgische passagiersinformatie-eenheid, vervult een van de vier operationele kernopdrachten van het Crisiscentrum. De eenheid verzamelt de gegevens van passagiers die met internationale transportmiddelen reizen, slaat ze op en verwerkt ze.

Lees meer