Noodplanning

Risico Analyse

Onze samenleving wordt dagelijks geconfronteerd met een veelheid aan risico’s. Daarvan vinden we er heel wat terug in de persoonlijke levenssfeer: een ongeval bij het sporten, een auto-ongeluk, huisbrand, … Maar u kan ook geconfronteerd worden met risico’s in uw omgeving, zoals een chemisch incident bij een bedrijf of overstromingen.

Noodplannen

De aanpak van noodsituaties door de overheden wordt beschreven in noodplannen: Algemene Nood- en Interventieplannen (ANIP), Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP), monodisciplinaire interventieplannen, ...

Op de verschillende overheidsniveaus bestaan er tal van noodplannen voor de aanpak van incidenten. Bij de noodplanning en het crisisbeheer is er dus een gefaseerde aanpak. Afhankelijk van de aard van het incident, wordt de hulpverlening bij een noodsituatie gecoördineerd op gemeentelijk, provinciaal of nationaal niveau.

Preventieve informatie

De veiligheid van de bevolking zijn taken voor alle nationale, provinciale en gemeentelijke overheden die bij de noodplannen en het crisisbeheer zijn betrokken.

Rampoefeningen

In het kader van een efficiënte noodplanning en crisisbeheer is het houden van oefeningen een belangrijk aspect. Bij een reëel incident hebben alle betrokkenen immers maar één kans om adequaat samen te werken.

Instituut Noodplanning

Het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) richt zich met zijn activiteiten en diensten op de het delen van informatie rond de multidisciplinaire en strategische aspecten van noodplanning en crisisbeheer. Daarin onderscheidt het HIN zich duidelijk van andere bestaande opleidingsinstanties.