Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Werken aan onze veiligheid met onze partners: een terugblik op 2023

Infographic NCCN 2023
Meer dan ooit was 2023 een jaar met verschillende grootschalige coördinaties, internationale samenwerking en verdere stappen richting een weerbaar België. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) publiceert het jaaroverzicht van 2023 met enkele opvallende cijfers.  

NCCN als coördinatiecentrum 

Minister van Binnenlandse Zaken: “Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) heeft in 2023 zijn rol als coördinatiecentrum opnieuw meer dan waargemaakt. Naast de dagelijkse opvolging van tal van evenementen en gebeurtenissen in ons land, bracht het Nationaal Crisiscentrum ook in 9 belangrijke veiligheidsdossiers de veiligheids- en overheidsdiensten samen om ervoor te zorgen dat snel en kordaat de juiste beslissingen konden worden genomen. Het gaat dan onder meer om de terroristische aanslag van 16 oktober 2023 in Brussel, de aanpak van overlast- en veiligheidsproblematieken rond het Brusselse Zuidstation en de repatriëring van Belgische onderdanen uit veiligheidsoverwegingen uit landen zoals Niger, Soedan en de gebieden in en rond Israël en Palestina. Ook gaf het Nationaal Crisiscentrum ondersteuning bij enkele provinciale fases, zoals bij de overstromingen in West- en Oost-Vlaanderen en de grote natuurbrand in de Hoge Venen.  Het belang van een 24/24 Nationaal Crisiscentrum als centraal coördinatieorgaan zal alleen maar toenemen. Als minister van Binnenlandse Zaken ben ik het Nationaal Crisiscentrum en al zijn medewerkers erkentelijk voor de beschikbaarheid, de opvolging, de acties en de professionaliteit waarmee ze dag en nacht hun taken uitvoeren.” 

Beschermingsmaatregelen  

Niet alleen bij (dreigende) noodsituaties heeft het Nationaal Crisiscentrum een coördinerende rol, ook voor beschermingsmaatregelen brengt het NCCN de nodige partners samen rond de tafel. Zo vonden in 2023 27 ministerraden op EU- en NAVO-niveau plaats en 6 Europese toppen waarvoor de beschermingsmaatregelen van meer dan 1.500 staatshoofden en regeringsleiders werden bepaald en gecoördineerd door het NCCN.  

“Met heel wat internationale instellingen op ons grondgebied is België een van de grootste diplomatieke hubs ter wereld. Dagelijks ontvangen we staatshoofden en regeringsleiders vanuit Europese landen, maar ook daarbuiten. Voor elke VIP moeten individuele beschermingsmaatregelen worden bepaald. Ik stel dus vast dat we met het Nationaal Crisiscentrum een sterke expertise hebben opgebouwd in het bepalen en coördineren van deze maatregelen. Dit kan alleen door de nauwe en constructieve samenwerking met onze partnerdiensten.” Leen Depuydt, Directeur-generaal a.i. van het NCCN. 

124 personen die bedreigd werden in de uitoefening van hun functie kregen in 2023 politiebescherming. Wanneer personen bedreigd worden in de uitoefening van hun functie, beroep of sociale rol, worden door het NCCN beschermingsmaatregelen bepaald. In totaal coördineerde het NCCN zo 75 dossiers, met 124 betrokken personen, waarin beschermingsmaatregelen werden genomen. 

Weerbaar België  

In 2023 werden ook verdere stappen gezet om ons land weerbaarder te maken tegen verschillende soorten risico’s. Zo werd er onder andere gewerkt aan een nieuw wetgevend kader inzake beveiliging, bescherming en weerbaarheid van kritieke infrastructuur. Daarnaast blijft het NCCN alert op de groeiende dreiging van desinformatie. Door de lancering van enkele informatieve webpagina’s, tracht het NCCN de weerbaarheid tegen desinformatie bij de bevolking te verhogen.  

Operationele resultaten

Het NCCN huisvest ook verschillende operationele diensten en projecten die bijdragen aan de veiligheid in ons land.  

Het National Travel Targeting Center (NTTC), dat passagiersgegevens analyseert in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme, analyseerde in 2023 meer dan 33 miljoen passagiersgegevens. In samenwerking met de Geïntegreerde Politie voerde het 3.895 controles uit wat leidde tot 215 arrestaties in verschillende dossiers.  

Het alarmeringssysteem BE-Alert werd 287 keer ingezet bij noodsituaties en meer dan 1 miljoen berichten werden verstuurd door ruim 200 gemeenten op de jaarlijkse nationale testdag. In totaal werden 60.090 nieuwe adressen geregistreerd in het systeem.  

Ook voor de communicatie tussen hulpdiensten onderling beheert het NCCN een tool, namelijk het Incident and Crisis Management System (ICMS). In deze tool werden 2868 cases aangemaakt in het kader van noodsituaties en evenementen waarbij hulpdiensten onderling met elkaar moeten kunnen afstemmen.

Klik hier om de resultaten in een infographic te raadplegen. Klik in de infographic op de cijfers voor bijkomende informatie.